Rösta

I Sverige är det allmänna val vart fjärde år. Då röstar vi i riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunalvalet.

Rösta på det parti eller den person som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. Personen eller partiet ska representera oss väljare i riksdagen, Region Jönköpings län (f.d landstinget) eller kommunen. Det kallas representativ demokrati.

I kommunalvalet utser väljarna vilka personer från respektive parti som ska få plats i kommunfullmäktige. I Värnamo har kommunfullmäktige 51 platser.

Vem kan rösta?

Alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit bosatta i Sverige har rätt att rösta i riksdagsval.

Medborgare i andra EU-länder samt i Norge och Island som är folkbokförda i Sverige har rätt att rösta även i valet till den kommun och det landsting man är folkbokförd i. Även den som har varit folkbokförd minst tre år i följd i Sverige har rätt att rösta i kommun- och landstingsval.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut