Ungdomars inflytande

Är du ung och vill påverka det som händer i Värnamo kommun? Då ska du prata med Sandra Uddeström, kommunens ungdomssamordnare. Hennes uppdrag är att driva på och samordna arbetet för ungdomars inflytande i kommunen. Det ska finnas en väg in för unga, på ett enkelt och obyråkratiskt sätt.

Delaktighet

Ungdomssamordnaren ska verka för att fattade beslut leder till att kommunen blir attraktivare för ungdomar och stödja processer för att ungdomars tankar och idéer förverkligas.

En del av arbetet är också att skapa delaktighet, förståelse för demokratiska processer och ett intresse för samhällsutveckling.

Ungdomsråd

I april startade Värnamos ungdomsråd, som drivs av och med unga med stöttning från ungdomssamordnaren. De träffas regelbundet och de har många olika frågor de vill driva tillsammans. Bland annat har de planer på att arrangera ett ungdomsevent i Värnamo.

Ungdomsrådet vill bli fler och är du intresserad av att veta mer så kan du ta kontakt med ungdomssamordnaren eller ungdomsrådet direkt på ungvmo@gmail.com

LUPP

Under hösten deltar alla elever från årskurs 7 till år 3 på gymnasiet i enkätundersökningen LUPP – Lokal uppföljning på ungdomspolitiken - som är framtagen av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Elevråd

Ungdomssamordaren deltar regelbundet på högstadieskolornas elevråd.

Scenkonstklubben

Under hela 2018 pågår projektet Scenkonstklubben. Projektet är ett samarbete mellan Region Jönköpings län och Riksteatern där Värnamo, Gnosjö, Gislaved, Jönköping och Nässjö kommuner deltar.

Under våren 2018 har ungdomarna i projektet bland annat besökt Spira i Jönköping där de fick rundvandring backstage och tidigare gjordes ett besök i Halmstad på Dramalogen. Vid de båda tillfällena ingick även en förställning.

De som deltar i projektet får även möjlighet att skapa egen scenkonst eller på andra sätt delta i produktioner i regionen med stöttning av Riksteatern.

Varje kommun som är med har en projektledare kopplat till projektet, Värnamo är ungdomssamordnaren projektledare

Ungdomsfokus GGVV

Var sjätte vecka träffas representanter från Gnosjö, Gislaved Vaggeryd och Värnamo. Samtliga i nätverket jobbar på olika sätt med kontakter med ungdomar med fokus på ungdomars delaktighet. Ungdomssamordnaren i Värnamo är sammankallande.

Länsnätverk Jönköpings län

Under våren startar ett nätverk kring ungdomsfrågor och ungas delaktighet. Där ingår representanter från kommunerna i hela länet.

Förvaltningsövergripande

Kommunens olika förvaltningar jobbar med att utveckla kommunen och i olika skeden kontaktar de ungdomssamordnaren för att nå ut till de unga i kommunen för att få inputs. Pågående frågor där ungdomssamordnaren är inkopplad är:

  • Plan för framtida idrottsanläggningar
  • Borgen arena
  • Stadsbyggnadsvisionen
  • Utveckling av utemiljön Forsheda skola
  • Sajohallen
  • Utvecklingen av den öppna fritidsgårdsverksamheten
Sandra Uddeström, ungdomssamordnare

Sandra Uddeström, ungdomssamordnare.

Granskad 2018-06-03
av Anita Johansson