Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarinitiativ

Har du en idé om hur Värnamo kan utvecklas och förbättras?
Medborgarinitiativ är en möjlighet för dig att lämna ditt eget förslag, samt rösta på andras.

Gå till förslagen
Lämna ett förslag

Vad är medborgarinitiativ?

Dina åsikter är viktiga för oss. Medborgarinitiativ är ett sätt för oss att få veta vilka frågor som är viktiga för dig.

Varje dag fattar kommunen beslut som kan påverka dig. Medborgar­initiativen kan handla om allt som ryms inom de verksamheter som kommunen och de kommunala bolagen ansvarar för. Det kan handla om många olika saker. Kanske om ditt bostadsområde eller ditt barns skola, om fritidsanläggningar, kultur eller gator och torg.

Lämna förslag, rösta eller diskutera

Alla som vill kan lämna in eller rösta på ett medborgarinitiativ, även barn och ungdomar. Alla medborgarinitiativ som följer riktlinjerna läggs upp på webbplatsen. Där kan du se hur många som stödjer förslaget. Du kan även välja att rösta eller kommentera förslaget.

Om ett förslag får minst 30 röster kommer det att tas upp politiskt. Det innebär att det kommer att behandlas i kommun­fullmäktige eller kommunstyrelsen, alternativt av en nämnd eller ett bolag. En röst per medborgare räknas.

Dela förslag på Facebook

Medborgarinitiativ har en egen sida på Facebook där alla förslag läggs upp. Förslag som du gillar kan du enkelt dela därifrån på din egen facebooksida.

Medborgarinitiativ Värnamo kommun på Facebook.länk till annan webbplats

Publicering och ansvar

När du lämnar in ett förslag måste du lämna ditt namn samt dina kontaktuppgifter. Ditt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på webbplatsen. Förslaget kommer även att visas på Facebook.

Ditt medborgarinitiativ granskas av en moderator innan det publiceras. Förslaget ska ha en titel och en tydlig beskrivning. Om förslaget är otydligt kommer vi att kontakta dig.

Riktlinjer och krav

Det finns några riktlinjer som ditt förslag måste följa för att det ska kunna bli ett medborgarinitiativ:

  • Förslaget får inte strida mot gällande lagstiftning.
  • Förslaget måste handla om något som ligger inom kommunens ansvarsområde.
  • Förslaget får inte röra enskilda ärenden eller kunna härledas till enskilda personer.
  • Förslaget från inte på något sätt vara kränkande, oseriöst eller stötande.
  • Förslaget får inte innebära marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet.
  • Förslaget ska inte ha mer karaktär av en enkel fråga eller en synpunkt.
  • Förslaget får inte vara mycket likt ett annat förslag som har lämnats in de senaste 12 månaderna.

Om ditt förslag inte följer riktlinjerna kommer vi att meddela dig att det inte kan publiceras. Det är därför viktigt att du lämnar namn och kontaktuppgifter.

Vill du ha hjälp?

Kontaktcenter hjälper dig gärna med att lämna in ett förslag. Du hittar oss i Stadshuset på kyrktorget, eller ring: 0370-37 70 00.

Senast granskad:
2018-07-27

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp