Medborgarbudget

Syftet med medborgarbudget är att öka delaktighet och inflytande för kommuninvånaren i närmiljön, för nära beslut och påverkan.

I budgeten för 2017 avsattes 3,5 miljoner kronor i en medborgarbudget till utemiljö vid och omkring Bors skola

Granskad 2018-06-15
av Anita Johansson