Landsbygdsdialog

Du som bor utanför Värnamo tätort är välkommen till landsbygds­dialog, där vi planerar hur vi tillsammans kan utveckla just din ort.

Så här går det till:

  1. Inför utvecklingsdialogen gör vi ett underlag om orten. De som bor på orten besvarar ett frågeformulär om vad de vill att vi ska prata om.
  2. Tjänstepersoner från de olika verksamheterna som berörs av svaren i frågeformuläret deltar i dialogmötet på orten.
  3. Sedan anordnas ett nytt möte där kommunstyrelsens ordförande är värd. Kommunen informerar om vad som har hänt sedan senast och om kommunens planer framöver.
  4. En arbetsgrupp gör en uppföljning och beslutar om insatser, tur i byn, fördelning av medel och förslag till förbättring.

Mål

Ett av kommunens övergripande mål är delaktighet. Vi vill att medborgare och medarbetare ska känna sig delaktiga i det som händer i kommunen. Därför har de möjlighet att påverka de kommunala verksamheterna och utvecklingen av den ort där de bor.

Delta i landsbygdsdialogen

Landsbygdsdialogen genomförs på 16 orter under en fyraårs-cykel. På så sätt återkommer dialogen med jämna mellanrum till orterna.

På kartan ser du var vi genomför landsbygdsdialog fram till 2019.


År

Ort

Förbättringsvandring

Utvecklingsdialog

2018

Kärda

januari

februari


Åminne

mars

april


Hånger

september

oktober


Dannäs

november

december

2019

Horda

januari

februari


Rydaholm

mars

april


Bor

september

oktober


Tånnö

november

december

 

Karta

Granskad 2018-05-16
av Anita Johansson