Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kommunfakta
Valresultat, mandatfördelning, ekonomi, befolkning
Kommunens organisation
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Politik och demokrati
Anslagstavla, dialog och synpunkter, överklaga beslut, möten och protokoll
Dialog, förslag och synpunkter
Dialog och synpunkter, medborgarinitiativ, vision och mål, protokoll, överklaga, styrdokument, statistik, ekonomi, befolkning, organisation
Kvalitet, resultat och jämförelser
Kommunens kvalitet KKiK, öppna jämförelse, medborgarundersökning, öppna data, svenskt näringslivs kommunranking
Vision och framtidsidéer
Framtidsprojekt, omvärldsanalys, samarbetsprojekt, framtidens idrott
Kommunarkiv och diarium
Utlämning av arkivhandlingar
Styrdokument
Kommunens regelverk, policyer, riktlinjer, åtgärdsplaner
Press- och informationsmaterial
Pressmeddelanden, bilder och grafisk profil

Serviceinformation

 • Problem med telefonerna
  Det kan vara svårt att nå en del av kommunens direktnummer just nu. Om du inte kommer fram, försök igen efter en stund. Om du har ett brådskande ärende, ring kontaktcenter tfn 0370-37 70 00.
 • Avstängningar i Bredaryd
  17 augusti 17:00 kommer vi att stänga av några vägar i centrala Bredaryd på grund av Bredaryds marknad. Avstängningarna gäller till och med 18 augusti.
 • Vägarbete i centrala Värnamo
  Vecka 33 lägger vi ny asfalt och därför kommer det att vara en del störningar i trafiken i centrala Värnamo.
 • Vi bygger ny busshållplats vid Lagastigen
  Värnamo kommun bygger ny busshållplats på Lagastigens norra sida i höjd med Enehagsskolan. Arbetet innebär att framkomligheten på Lagastigen kan påverkas.
 • Ombyggnationer på Östboskolan
  På grund av ombyggnationer på Östboskolan kommer gång- och cykeltrafiken i området att bli påverkad.
Synpunkter
Värnamo 2035

Visioner och framtid

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp