Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kommunfakta
Valresultat, mandatfördelning, ekonomi, befolkning
Kommunens organisation
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Politik och demokrati
Anslagstavla, dialog och synpunkter, möten och protokoll
Dialog, förslag och synpunkter
Dialog och synpunkter, anslagstavla, vision och mål, ekonomi, befolkning, bolag, arkiv, protokoll, överklaga, styrdokument, press
Kvalitet, resultat och jämförelser
Kommunens kvalitet KKiK, öppna jämförelse, medborgarundersökning, öppna data, svenskt näringslivs kommunranking
Vision och framtidsidéer
Framtidsprojekt, omvärldsanalys, samarbetsprojekt, framtidens idrott
Kommunarkiv och diarium
Utlämning av arkivhandlingar
Styrdokument
Kommunens regelverk, policyer, riktlinjer, åtgärdsplaner
Press- och informationsmaterial
Pressmeddelanden, bilder och grafisk profil

Serviceinformation

  • Ledningsarbete vid Armaturgatan
    Svenska kraftnät kommer från och med 11 november att utföra arbeten på sin ledning nära Proton i Värnamo. Arbetstrafik kan förekomma i begränsad omfattning på gång- och cykelvägen mellan Armaturgatan och Vandalorum. 
  • Ångbastu stängd i simhallen
    Ångbastun är sönder och stängd tillsvidare.
Synpunkter
Värnamo 2035