En produktionsingenjör och maskintekniker lyser med ficklampa för att inspektera en stator.
Program

Produktionsutveckling

Examen

Yrkeshögskoleexamen
Produktionsutveckling

Omfattning

300 Yrkeshögskolepoäng
1,5 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Värnamo, Jönköping, Växjö, Ljungby

Utbildningsstart

Augusti 2021
(under förutsättning att utbildningen beviljas av Myh i januari 2021)

Antal platser

20 st

Huvudman

Jönköping University,
Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av

Anna Nilsson, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Vill du vara med och utveckla framtidens tillverkningsindustri?
Företagen står mitt i en spännande utvecklingsprocess där nya tekniska lösningar, automation, robot och digitalisering är avgörande för att effektivisera produktionen och på ett hållbart sätt öka företagens konkurrenskraft.

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och som vill ha en ny inriktning i din karriär. Det finns ett stort behov av kompetens och du kommer i din kommande yrkesroll att bidra till att förbättra och utveckla produktionsprocesser i små eller större företag.

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN produktion och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt. Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern automatiserad tillverkning. Efter utbildningen kan du självständigt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet.

Daniel Gothammar

Manager Industrialization Fagerhults Belysning

Läs mer om Fagerhults belysning på deras webbplats

- Utbildningen skapar potential för duktiga medarbetare att stanna kvar i företaget och bära vår företagskultur in i en annan funktion. Eller växa i nuvarande funktion. Utbildningen ger möjlighet till många olika yrkesroller, inte bara inom produktion och produktionsutveckling.

Karoliina Svensson

Kvalitetstekniker på Vibracoustic och tidigare student i Produktionsutveckling

Läs mer om Vibracoustic på deras webbplats

- Kurserna vi läste gav tillsammans en bra helhetsbild för hur en verksamhet är uppbyggd och hur det fungerar, något som jag absolut har nytta av i mitt dagliga arbete. Idag arbetar jag främst med att ta fram olika produktionsrelaterade instruktioner, men jag gör också vissa interna revisioner samt arbetar en del mot miljö.

- Under tiden jag studerade fick jag möjlighet att jobba halvtid vid sidan av studierna och tillslut även möjligheten att söka en tjänst som blev ledig. För mig med familj och små barn var det en fördel att ha skolan nära. Upplägget med studierna fungerade också bra för mig, då det gick att kombinera skolan, jobb och familj på ett bra sätt. Lokalerna och stämningen på skolan är också ett stort plus!

Irma Sitarevic

Intervju med tidigare studenten Irma på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Fakta

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Betyg E/G/3 i följande kurser ur Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet eller motsvarande kunskaper:

  • Industritekniska processer 1
  • Produktionskunskap 1
  • Produktionsutrustning 1

Urval
Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag.

Mer om hur antagningen fungerar fungerar kan du läsa på sidan Antagning på Jönköping Universitys webbplats.

Till anmälan på Jönköping Universitys hemsida.

Anmälan öppnar i mitten av mars 2021.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i fyra orter i Jönköpings och Kronobergs län: Värnamo, Jönköping, Växjö och Ljungby. Undervisningen sker växelvis mellan orterna och kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt ute på företag i form av LIA.

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur kan även förekomma på engelska.

 I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) eller examensarbete ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Undervisande lärare har också specifik yrkeserfarenhet från branschen och vi gör spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Fagerhult, Husqvarna, Nexans, Gela PLast, Rosti, Skärteknikcentrum, RISE och Träcentrum.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

Termin 1

Projektmetodik och projektstyrning, 25 Yhp
Produktionsekonomi, 25 Yh-poäng
LIA 1, 25 Yhp
Produktionsutveckling 1, 25 Yhp

Termin 2

Ledarskap, 25 Yhp
Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yhp
Produktionsutveckling 2, 25 Yhp
LIA 2, 25 Yhp

Termin 3

Automatisering och robotisering, 25 Yhp
Digitalisering och AI, 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp
LEAN, 25 Yhp

Har du frågor om programmet?

Anna Nilsson

Anna Nilsson
Utbildningsledare
Kvalificerad 3D-printtekniker
och Produktionsutveckling

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan