Program

Fastighetstekniker

Examen

Yrkeshögskoleexamen
Fastighetstekniker

Omfattning

300 Yrkehögskolepoäng

1,5 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Distans med träffar i Värnamo eller Nynäsham

Utbildningsstart

Augusti 2021
(under förutsättning att utbildningen beviljas av Myh i januari 2021)

Antal platser

30

Huvudman

Jönköping University,
Tekniska Högskolan

Kontakt

Veronica Sandkvist, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Vill du vara med och förvalta och utveckla arbetsplatser, bostäder och andra byggnader där människor verkar och lever? Bli fastighetstekniker och ta dig an dagens och morgondagens utmaningar med energieffektivisering, fastighetsunderhåll och trygg boendemiljö!

Som fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system när det gäller drift, underhåll och skötsel och ser till att alla system fungerar, både utifrån fastighetsägarens krav och hyresgästernas förväntningar. En stor del av arbetet innebär att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation.

Utvecklingen kring digitalisering, energieffektivisering och smarta tekniska lösningar går snabbt inom fastighetsbranschen. Rollen som fastighetstekniker är en kreativ utmaning för dig som tänker framåt, gillar innovativ teknik och att lösa problem. Det är ett rörligt och fritt jobb med mycket eget ansvar. Som fastighetstekniker träffar du mycket människor och du bör därför drivas av att skapa goda relationer med såväl hyresgäster som arbetskamrater. Du påverkar genom ditt arbete andras hem- och arbetsmiljö och skapar en fungerande vardag för de som bor eller arbetar i fastigheterna.

Fakta

Förkunskapskrav och urval
När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning på Jönköping Universitys hemsida.
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet eller motsvarande.

Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag. Läs mer här

Huvudman
Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med branschorganisationer och företag tagit fram utbildningen så att den väl svarar mot marknadens kunskapsbehov. Följande arbetsgivare har varit med i framtagandet av utbildningen: AB Nynäshamnsbostäder, Coor AB, Finnvedsbostäder AB, Huge Bostäder AB, Nässjö kommun, Nynäshamns kommun, Värnamo kommun samt utbildningsanordnarna Campus Nynäshamn, Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping.

Utbildningsform
Utbildningen bedrivs distans på heltid med fysiska träffar på Campus Värnamo eller Campus Nyköping samt ute på företag och arbetsplatser under Lärande i arbete (LIA).

Språk
Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur kan även förekomma på engelska.

I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke så att du kan få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Under utbildningens gång jobbar du med skarpa projekt i flera kurser. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Undervisande lärare har också specifik yrkeserfarenhet från branschen och vi gör spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från olika branschprofiler.

Förutom yrkeskunskaper ställer arbetsgivarna även krav på din anställbarhet, dvs din förmåga att ta ansvar, vara driven, ha en god samarbetsförmåga och vara lösningsfokuserad. Detta får du också träna på under utbildningstiden.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Bravida, BSV, Energikontor Norra Småland, HSB, Finnvedsbostäder, Värnamo kommun, Nivika och Regionfastigheter. Ledningsgruppen kommer att utökas med representanter från arbetsgivare i Nynäshamnsområdet.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

Termin 1
Fastighetstekniska system, 25 Yhp
Projektledning och ledarskap, 25 Yhp
Driftteknik och elteknik, 25 Yhp
LIA 1, 25 Yhp

Termin 2
Driftteknik för värme, vatten och ventilation, 25 Yhp
Fastighetsautomation, 25 Yhp
Ekonomi och juridik för fastighetstekniker, 25 Yhp
LIA 2, 25 Yhp

Termin 3
Examensarbete, 25 Yhp
Miljö- och energioptimering 25 Yhp
Driftteknik - säkerhet och underhåll, 25 Yhp
LIA 3, 25 Yhp

Frågor besvaras av

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan