Examination

Bild från en tidigare examensfest.

Ingress

Komplettera kurser efter avslutad utbildning

Du som har genomfört din utbildning på Campus Värnamo men inte har avslutat alla kurser kan ha möjlighet att komplettera din utbildning och ta ut examen i efterhand.

För yrkeshögskolan gäller att du kan komplettera inom 7 månader från examensdagen. På begäran kan ledningsgruppen besluta om förlängning av examensrätten i ytterligare 7 månader. Mer information om examination på yrkeshögskoleutbildning som upphört finns på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats. Vänd dig till din utbildningsledare för att få vägledning och svar på dina frågor.

Du som läser högskoleprogrammet 3D-teknik kan vända dig till utbildningsledaren för att få svar på frågor samt anmäla dig till de tentor som ges.

För kompletteringar inom övriga högskoleprogram hänvisar vi till respektive högskola.

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledare

Utbildning

Universitet eller högskola

Kontakt

Telefonnummer

E-post

Förskolelärare

Högskolan i Borås

Susanne Fogelkvist

033-435 43 31

studievagledning@hb.se

Socialpedagog

Högskolan i Väst

Getzy Gunnarson

0520-22 37 35

getzy.gunnarsson@hv.se

Tillgodoräkna tidigare studier?

Har du tidigare läst kurser med godkänt resultat vid någon högskola, universitet eller yrkeshögskola? Motsvarar de kurser som ingår i den utbildning du läser nu? Då kan du begära att få dem tillgodoräknade.

Beroende på vilket program du läser på Campus Värnamo går det lite olika till, se nedan. Det är viktigt att du är ute god tid och att du skickar med intyg och kursplaner på det du läst tidigare. Meddela även utbildningsledaren om du får någon kurs tillgodoräknad.

Utbildningarna 3D-teknik, Förskolelärare och Sjuksköterska

Fyll i blankett som kan laddas ned och skicka till högskolan i Jönköping.

Länk till blanketten "Ansökan om tillgodoräknande av utbildning" på högskolan i Jönköpings webbplats.

Utbildningarna Fastighetsingenjör, Kvalificerad 3D-printtekniker, Produktionsutveckling, Verktygsteknik samt Webbutvecklare .NET

Fyll i blankett som kan laddas ned och skicka till Per-Olof Nordmark.

Länk till blanketten "Ansökan om tillgodoräknande av utbildning" på högskolan i Jönköpings webbplats.


Frågor besvaras av

Har du frågor när det gäller tillgodoräknande eller vill ha hjälp med att fylla i blanketterna vänd dig till Per-Olof Nordmark.

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Skriv ut sidan