Schema

Här kan du som student se när du och din klass har undervisning och tentamen med mera.

Du kan välja mellan att visa en dag i taget i dagvyn eller se listvyn som visar en vecka i taget. Bläddra framåt och bakåt i tid gör du genom att klicka på pilarna. Genom att klicka på idag kommer du tillbaka till dagens datum.