Fristående kurs

Logistik - Distans

Omfattning

7,5 hp

Studietakt

Kvartsfart

Studieort

Distans, med möjlighet till coachning, tekniksupport och rum för grupparbeten hos Campus Värnamo. Tre obligatoriska träffar i Värnamo.

Utbildningsstart

Vecka 35, 2022

Antal platser

10

Huvudman

Högskolan i Gävle

Viktiga datum

Anmälningsperiod
Öppen för sen anmälan!

Frågor besvaras av Gabrielle Streit, Utbildningsadministratör Högskolan i Gävle.
026-64 88 13,
gabrielle.streit@hig.se

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Redogöra för grundläggande logistikbegrepp
• Tillämpa grundläggande metoder om lagerstyrning och prognoser
• Redogöra för logistikens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet
• Tillämpa grundläggande logistikkunskap inom ramen för ett projekt

Fakta

Grundläggande behörighet

Urval: Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Utbildningsstart: Vecka 35, 2022 till vecka 2, 2023.

Kursen är helt uppbyggd för distansutbildning via internet. Undervisningen sker genom att studenten tar del av information utlagd på internet. Under kursen ska inlämningsuppgifter göras individuellt och ett avslutande projektarbete enskilt eller i grupp. Kommunikation med lärare sker främst via dator. Kursdeltagarna behöver tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningens upplägg redovisas i detalj i kursens studiehandledning.
Tre obligatoriska träffar i Värnamo.

Anmärkning: Information om studieort Värnamo – Vi samarbetar med Campus Värnamo (lärcentra) och studenter på denna kurs kommer att erbjudas coachning, tekniksupport och möjlighet för rum till grupparbeten. Kursens föreläsningar följer du som vanligt med övriga deltagare i kursen.

 • Centrala begrepp och definitioner inom logistik
 • Transporter och distribution
 • Lagerstyrning
 • Planering och styrning
 • Kapitalbindning
 • Materialförsörjning och inköp
 • Supply chain management
 • Fysiska och informativa flöden
 • Logistikens utveckling med hjälp av IT
 • Logistik och miljö/hållbar utveckling
 • Verktyg för flödeskartläggning
 • Genom ett projektarbete analysera och föreslå förbättringar på ett logistikflöde

Den digitala noden kallar vi konceptet som bygger på distansutbildning med närhet, allt med syfte att öka tillgängligheten av kvalificerad utbildning lokalt och regionalt men framför allt för att stödja dig i lärandet. Den digitala noden är ett internt projekt hos Campus Värnamo där vi i den här kursen samarbetar med Högskolan i Gävle.

Den digitala noden erbjuder dig kostnadsfritt följande:

 • Stöd och coachning i lärande
 • Lokaler för studier, både enskilt och i grupp
 • Livesändningar tillsammans med kurskamrater i närområdet med säker teknik
 • Nätverk och samhörighet med kurskamrater i närområdet
 • Teknisk support vid behov

Frågor besvaras av

Gabrielle Streit, Utbildningsadministratör Högskolan i Gävle.
026-64 88 13, gabrielle.streit@hig.se

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan