Kortkurs YH

Informationssäkerhetskultur

Omfattning

55 Yhp

17 veckor

Studietakt

Deltid

Studieort

Distans

Utbildningsstart

September 2023

Antal platser

5 i Värnamo

Huvudman

Yrgo, Göteborgs Stad

Viktiga datum

Se Yrgos webbplats

Frågor besvaras av
Per-Olof Nordmark och kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

En kurs på 17 veckor för dig som vill öka din säkerhetsmedvetenhet och lära dig skapa en god informationssäkerhetskultur på din arbetsplats, allt för att minimera risken för dataintrång, förlust av data eller andra säkerhetsproblem.

Informationstillgångar är centrala för dagens organisationer inom både den privata och offentliga sektorn, vilket ställer högre krav på säkerhet. I den här kursen får du lära dig att skapa en säkrare miljö för och bättre rutiner kring verksamhetens information, där tekniska säkerhetslösningar inte är tillräckliga. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma personer som önskar fördjupa sina kunskaper inom området informationssäkerhet och därmed öka medvetenheten för möjliga säkerhetsbrister i system, samt hur man skyddar personuppgifter och annan känslig data.

Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiestöd från CSN och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete. Kursen kommer ges i en kombination mellan distans och kurs på plats i Värnamo, Göteborg och Piteå.

Fakta

För att kunna bli antagen måste du uppfylla följande:

Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Godkänt betyg i Engelska 6 och Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk 3.

Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid från en roll där du dagligen kommer i kontakt med personuppgifter och annan känslig data som behöver skyddas.

Denna kurs har start i september. Ansökan är stängd.

Du ansöker via Yrgo:s webbplats senast 8 september.

Kursen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Innehåll

Kursen är inriktad på det dagliga arbetet med hantering av information och fokuserar på att identifiera risker och implementera säkerhetsåtgärder vad gäller användningen av digitala verktyg. Kursen ger dig praktiska färdigheter i hur man säkerställer allmän tillgång till information, skapar och upprätthåller en säkerhetskultur samt kartlägger både analoga och digitala informationstillgångar. Under kursen lär du dig också hantering av incidenter, rapportering och riskbedömning. Vidare får du kunskap om olika lagar, regler och standarder att förhålla sig till på arbetsplatsen.

Utbildningen omfattar 55 YH-poäng och består av följande kurser:

  • Metodstöd för systematiskt verksamhetsarbete, 15p
  • Organisationskultur och säkerhetsarbete, 20p
  • Riskbedömning och skyddsklassificering, 10p
  • Värdet av information och data, 10p

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Frågor besvaras av

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan