Bild på en person dricker vatten ur en plastflaska.
Program

Hållbar produktion, Plast- och Polymeringenjör

Examen

Yrkeshögskoleexamen inriktning Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör

Omfattning

400 Yrkeshögskolepoäng
2 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Jönköping

Utbildningsstart

Hösten 2022

Huvudman

Jönköping University, Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av Therese Wikström, Yrkeshögskolan Jönköping.

0722-33 67 97

therese.wikstrom

@jonkoping.se

Jönköpingsregionen är Sveriges polymercentrum. I samarbete med branschorganisationer och regionens polymerföretag har vi utformat en utbildning som ger dig den senaste kompetensen inom polymerteknik.

Den här utbildningen är tänkt för dig som vara med och utveckla och utvecklas i en framtidsbransch. Uppdaterad yrkeskompetens inom polymera material och tillverkningsmetoder är mycket efterfrågad i regionen. Efter utbildningen kan du jobba som polymeringenjör hos någon av regionens polymerproducenter.

Under utbildningen får du möjlighet att vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom plastområdet.

Du får lära dig att arbeta med och får förståelse för plasters användning och konstruktion, mekatronik, robotteknik, formverktyg och projektledning. Du kommer att arbeta med de formverktyg och programmeringsspråk som används vid plasttillverkning.

Fakta

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Naturkunskap 1a1 med lägst betyget E eller motsvarande.
När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

I undervisningen utbildas du av lärare med lång erfarenhet från plastbranschen. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat IKEM, Engel, Fristad Plast, Emballator, Polymercentrum, Prototal och Ultrapolymers Nordic.

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att jobba som polymeringenjör, projektledare inom plast, komposit eller gummi, servicetekniker, produktutvecklare inom polymer samt konstruktör inom polymer.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag.

Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

År 1

Yrkesroll och projektledning, 25 Yhp
Polymera material, grundkurs, 25 Yhp
Bearbetning av polymera material, grundkurs, 25 Yhp
LIA 1 – Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör, 25 Yhp
Konstruera i polymera material, 50 Yhp
Verktygsteknik för bearbetning av polymera material, 25 Yhp
Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yhp

År 2

Bearbetning av polymera material, fördjupning, 25 Yhp
Mekatronik, 25 Yhp
LIA 2 – Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör, 50 Yhp
Polymera material, fördjupning, 25 Yhp
Robotprogrammering, 25 Yhp
LIA 3 – Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör, 25 Yhp
Examensarbete, 25 Yhp

Frågor besvaras av
Therese Wikström, Yrkeshögskolan Jönköping.
0722-33 67 97, therese.wikstrom@jonkoping.se

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan