Många människor med olika ursprung och ålder.
Kortkurs YH

Hållbar interkulturell kompetens

Omfattning

50 Yrkeshögskolepoäng
25 + 25 Yhp två delkurser

Studietakt

Halvfart

Studieort

Distans med en första inledande träff i Värnamo eller Oskarshamn

Utbildningsstart

September 2021

Antal platser

28

Huvudman

Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation

Frågor besvaras av

Emeli Hellström och

Malin Ekman, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Är du intresserad av att lära dig mer om olika kulturer och hur vi hanterar kulturkrockar? Funderar du på hur vi kan kommunicera på ett bättre sätt för att förstå varandra och minska risken för missförstånd och konflikter?

Kurspaketet riktar sig till dig som arbetar med människor från olika kulturer. Upplägget är särskilt anpassat så att du kan kombinera arbete och studier. En bra möjlighet till kompetensutveckling inom din yrkesroll

I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår två delkurser.

Linnea Jonasson,

Etableringsvägledare Oskarshamns kommun.

- Kursen har gett mig en teoretisk förklaring till de kulturmöten som jag har i mitt jobb och på så vis även en annan förståelse för det kulturella mötet. Det har även varit en djupdykning i ämnen som t.ex. hederskultur som har gjort mig mer rustad för hanteringen av denna typ av problem.
Kursen har dessutom belyst min egen kultur och mig själv som person och hur detta påverkar i mötet med människor från andra kulturer, vilket har varit lite jobbigt men även nyttigt och berikande!

Joanna Bogdanovic,

Jobbar på Bäckaskolan i Gnosjö.

- Tack vare kunskaper som kursen erbjuder kan man bli betydligt bättre på att kommunicera effektivt och lämpligt med människor från andra kulturer.
Dessa kunskaper hjälper mig dagligen i mitt yrke som resurspedagog/stödpedagog på högstadieskolan där jag möter elever med olika bakgrund och från olika kulturer.

Fakta

Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Förkunskapskrav

Följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande:
Sv 2 alternativt Sv som andraspråk 2, Sh 1b
och
minst ett års yrkeserfarenhet på heltid, från arbete med människor från olika kulturer, inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna

Frågor om behörighet kan besvaras av Per-Olof Nordmark, kontaktuppgifter finns på sidan Kontakta oss.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov som testar den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Provet poängsätts med maximalt 100 poäng fördelat på områdena problemlösningsförmåga (50p) samt läsförståelse (50p).

Kurserna ges på distans, på halvfart och har två studiegrupper, en i Värnamo och en i Oskarshamn, där den studerande väljer studieort i samband med ansökan.

Kurspaketet riktar sig till dig som arbetar med människor från olika kulturer. Upplägget är särskilt anpassat så att du kan kombinera arbete och studier. En bra möjlighet till kompetensutveckling inom din yrkesroll!

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.
I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser:

Kultur och mångfald, 25 Yhp

Innehåll

Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter. Du får även kunskaper hur egna attityder och värderingar har betydelse för ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.

Moment som ingår i kursen

  • Egen identitet, kultur, attityd och värderingar
  • Skillnader i attityder, normer och värdegrunder t ex individ kontra familj i olika kulturer
  • Människosyn och livsåskådningar
  • Genusperspektiv
  • Hederskultur

Interkulturell kommunikation, 25 Yhp

Innehåll

I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv.

Moment som ingår i kursen

  • Samtalsmetodik
  • MI
  • KASAM
  • Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv

Har du frågor om kurspaketet?

Emeli Hellström

Emeli Hellström
Utbildningsledare för Stödpedagog
och Verktygsteknik

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan