• Startsida
  • / Utbildning
  • / Grundlärarprogrammet - inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6  verksamhets­integrerad profil
Program

Grundlärarprogrammet

- inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 / verksamhets­integrerad profil

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Omfattning

240 Högskolepoäng

4 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Växjö/Värnamo samt verksamhetsintegrerat på utsedda skolor

Utbildningsstart

Augusti 2022

Antal platser

6

Huvudman

Linnéuniversitetet Växjö

Frågor besvaras av
Per-Olof Nordmark, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

I grundskolans årskurs 4-6 ska den som är lärare utveckla elevers nyfikenhet för fortsatt lärande. Denna verksamhetsintegrerade lärarutbildning ger dig mycket praktisk erfarenhet från skolans vardag

I utbildningen till grundskollärare läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, matematik, engelska. Dessutom kommer du också att kunna välja en valbar kurs om 30 hp som ingår i din examen. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, exempelvis utveckling och lärande, läroplansteori, vetenskapsteori och forskningsmetodik, sociala relationer och ledarskap samt betyg och bedömning.

Du tränas tidigt under din lärarutbildning i vetenskapligt skrivande. Tillsammans med forskningsmetodik finns vetenskapligt skrivande genomgående med i utbildningens kurser. Du läser också en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik som riktas specifikt mot de två självständiga arbetena som ingår i din lärarutbildning.

Den verksamhetsintegrerade profilen innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna. Du gör också din VFU på dessa skolor. Din VFU görs i olika perioder som sprids över tid. Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Fakta

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6B/A6b).

Urval
60% betyg och 40% högskoleprov

Linnéuniversitetet i Växjö är utbildningens huvudman.

Studieort Värnamo
Du som blir antagen till någon av grundlärarprogrammets inriktningar med studieort Värnamo kommer att tillhöra arbetslag på utsedda skolor i Värnamo kommun. Vid de utsedda skolorna genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka.
Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Växjö.

Utbildningens utbildningsplan

Grundlärarprogrammet med profilen verksamhetsintegrering gör dig väl rustad för jobb som lärare i skolor med årskurs 4-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Verksamhetsintegrerad profil innebär att studenten, utöver de tjugo veckor av verksamhetsförlagd utbildning som ingår i utbildningen, varje läsår knyts till ett lärararbetslag på utvalda skolor och där kontinuerligt deltar i den verksamhet som bedrivs.

- Utbildningen är unik i Sverige. Den verksamhetsintegrerade profilen (VI-profilen) ger dig som student möjlighet att på ett mer handgripligt sätt utveckla det kunnande och den kompetens som är förutsättningen för att bli en riktigt bra lärare. Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda en verksamhetsintegrerad profil inom Grundlärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i samarbete med Värnamo
kommun och Campus Värnamo, säger Katarina Herrlin, Universitetslektor, programansvarig och initiativtagare till programmets VI profil.

30 högskolepoäng (hp) motsvarar en termins heltidsstudier.

Termin 1

Perspektiv på läraruppdraget och skolan i samhället – inriktning årskurs 4–6/VI­ profil, 7,5 hp G1N
Didaktik och läroplansteori – inriktning förskoleklass och årskurs 1–6/VI­profil, 7,5 hp G1N
Svenska I för undervisning i årskurs 4–6/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1N

Termin 2

Matematik och matematikdidaktik I, för undervisning i årskurs 4– 6/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F
Verksamhetsförlagd utbildning i årskurs 4–6, period I, 7,5 hp G1F
Utveckling, lärande och kunskap – inriktning förskoleklass och årskurs 1–6/VI­profil, 7,5 hp G1F

Termin 3

Valbar kurs, 30 hp G1F. Gällande valbar kurs kan för få sökande vid en studieort innebära att kursen istället erbjuds vid den andra studieorten, vilket kan innebära resor för studenten.

Termin 4

Svenska II för undervisning i årskurs 4–6/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F
Matematik och matematikdidaktik II, för undervisning i årskurs 4–6/ verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F

Termin 5

Forskningsprocess och vetenskapliga förhållningssätt – inriktning förskoleklass och årskurs 1–6/VI­profil, 7,5 hp G1F
Verksamhetsförlagd utbildning i årskurs 4–6, period II, 7,5 hp G2F Självständigt arbete I, 15 hp GXX

Termin 6

Engelska för undervisning i årskurs 4–6/verksamhetsintegrerad profil, 30 hp G1F

Termin 7

Verksamhetsförlagd utbildning i årskurs 4–6, period III, 7,5 hp A1N
Livsvillkor och sociala relationer – inriktning förskoleklass och årskurs 1–6/VI­ profil, 7,5 hp A1N
Ledarskap, profession och samverkan – inriktning förskoleklass och årskurs 1– 6/VI­profil, 7,5 hp A1N
Specialpedagogiska perspektiv – inriktning förskoleklass och årskurs 1–6/VI­ profil, 7,5 hp A1N

Termin 8

Bedömning, betyg och kvalitetsarbete – inriktning förskoleklass och årskurs 1– 6/VI­profil, 7,5 hp A1N
Verksamhetsförlagd utbildning i årskurs 4–6, period IV, 7,5 hp A1F Självständigt arbete II, 15 hp AXX

Frågor besvaras av

Jennie Berggren

Jennie Berggren
Utbildningsledare 3D-teknik

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan