• Startsida
  • / Utbildning
  • / Grundlärarprogrammet - inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
Program

Grundlärarprogrammet

- inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Omfattning

240 Högskolepoäng

4 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Växjö med möjlighet till VI-dagar och VFU på utsedda skolor inom Värnamo kommun.

Utbildningsstart

Augusti 2023

Antal platser

6

Huvudman

Linnéuniversitetet Växjö

Frågor besvaras av
Jennie Berggren, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

I grundskolans årskurs 4-6 ska den som är lärare utveckla elevers nyfikenhet för fortsatt lärande. Denna verksamhetsintegrerade lärarutbildning ger dig mycket praktisk erfarenhet från skolans vardag

I utbildningen till grundskollärare läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, matematik, engelska. Dessutom kommer du också att kunna välja en valbar kurs om 30 hp som ingår i din examen. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, exempelvis utveckling och lärande, läroplansteori, vetenskapsteori och forskningsmetodik, sociala relationer och ledarskap samt betyg och bedömning.

Du tränas tidigt under din lärarutbildning i vetenskapligt skrivande. Tillsammans med forskningsmetodik finns vetenskapligt skrivande genomgående med i utbildningens kurser. Du läser också en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik som riktas specifikt mot de två självständiga arbetena som ingår i din lärarutbildning.

Den verksamhetsintegrerade (VI) utbildningen på grundlärarprogrammet innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna och att du som student erbjuds dubbelt så mycket tid i skolan (VI-dagar, två dagar varannan vecka, förlagda till övningsskola under de teoretiska kurserna).
Du gör också din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på dessa skolor. Din VFU motsvarar totalt 20 veckor men görs i olika perioder som sprids över tid.

Fakta

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6B/A6b).

Urval
60% betyg och 40% högskoleprov

Linnéuniversitetet i Växjö är utbildningens huvudman.

Den verksamhetsintegrerade (VI) utbildningen på grundlärarprogrammet innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna och att du som student erbjuds dubbelt så mycket tid i skolan (VI-dagar, två dagar varannan vecka, förlagda till övningsskola under de teoretiska kurserna).
Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Växjö.

De verksamhetsintegrerade utbildningarna ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli riktigt bra lärare!

Utbildningens utbildningsplan

Grundlärarprogrammet med profilen verksamhetsintegrering gör dig väl rustad för jobb som lärare i skolor med årskurs 4-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Verksamhetsintegrerad profil innebär att studenten, utöver de tjugo veckor av verksamhetsförlagd utbildning som ingår i utbildningen, varje läsår knyts till ett lärararbetslag på utvalda skolor och där kontinuerligt deltar i den verksamhet som bedrivs.

- Utbildningen är unik i Sverige. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig som student möjlighet att på ett mer handgripligt sätt utveckla det kunnande och den kompetens som är förutsättningen för att bli en riktigt bra lärare, säger Jörgen Fors som är VI-ansvarig vid grundlärarutbildningen på Linnéuniversitetet.

30 högskolepoäng (hp) motsvarar en termins heltidsstudier.

Termin 1

Perspektiv på läraruppdraget och skolan i samhället – inriktning årskurs 4–6/VI­ profil, 7,5 hp G1N
Didaktik och läroplansteori – inriktning förskoleklass och årskurs 1–6/VI­profil, 7,5 hp G1N
Svenska I för undervisning i årskurs 4–6/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1N

Termin 2

Matematik och matematikdidaktik I, för undervisning i årskurs 4– 6/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F
Verksamhetsförlagd utbildning i årskurs 4–6, period I, 7,5 hp G1F
Utveckling, lärande och kunskap – inriktning förskoleklass och årskurs 1–6/VI­profil, 7,5 hp G1F

Termin 3

Valbar kurs, 30 hp G1F. Gällande valbar kurs kan för få sökande vid en studieort innebära att kursen istället erbjuds vid den andra studieorten, vilket kan innebära resor för studenten.

Termin 4

Svenska II för undervisning i årskurs 4–6/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F
Matematik och matematikdidaktik II, för undervisning i årskurs 4–6/ verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F

Termin 5

Forskningsprocess och vetenskapliga förhållningssätt – inriktning förskoleklass och årskurs 1–6/VI­profil, 7,5 hp G1F
Verksamhetsförlagd utbildning i årskurs 4–6, period II, 7,5 hp G2F Självständigt arbete I, 15 hp GXX

Termin 6

Engelska för undervisning i årskurs 4–6/verksamhetsintegrerad profil, 30 hp G1F

Termin 7

Verksamhetsförlagd utbildning i årskurs 4–6, period III, 7,5 hp A1N
Livsvillkor och sociala relationer – inriktning förskoleklass och årskurs 1–6/VI­ profil, 7,5 hp A1N
Ledarskap, profession och samverkan – inriktning förskoleklass och årskurs 1– 6/VI­profil, 7,5 hp A1N
Specialpedagogiska perspektiv – inriktning förskoleklass och årskurs 1–6/VI­ profil, 7,5 hp A1N

Termin 8

Bedömning, betyg och kvalitetsarbete – inriktning förskoleklass och årskurs 1– 6/VI­profil, 7,5 hp A1N
Verksamhetsförlagd utbildning i årskurs 4–6, period IV, 7,5 hp A1F Självständigt arbete II, 15 hp AXX

Frågor besvaras av

Jennie Berggren

Jennie Berggren
Utbildningsledare 3D-teknik,
Förskollärareprogrammet och Specialistundersköterska

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan