Program

Grundlärarprogrammet
- inriktning fritidshem

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Omfattning

180 Högskolepoäng

3 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Växjö med möjlighet till VI-dagar och VFU på utsedda skolor inom Värnamo kommun.

Utbildningsstart

Augusti 2023

Antal platser

6

Huvudman

Linnéuniversitetet Växjö

Frågor besvaras av
Jennie Berggren, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Om du vill jobba med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig dessutom mycket praktisk erfarenhet.

Programmet ger dig en grundlärarexamen där du inriktar dig mot arbete i fritidshem genom att studierna är inom det fritidspedagogiska området. Du lär dig att ta tillvara barns kreativitet och delaktighet samt utmana deras utveckling utifrån olika intressen och förutsättningar. I denna utbildning ingår ett självständigt arbete inom fritidspedagogik. Du studerar centrala kunskaper för lärare, exempelvis läroplansteori, vetenskapsteori, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt bedömning och utvärdering.

I programmet ingår dessutom en valbar kurs på 30 hp i något praktiskt eller estetiskt ämne.

Den verksamhetsintegrerade (VI) utbildningen på grundlärarprogrammet innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna och att du som student erbjuds dubbelt så mycket tid i skolan (VI-dagar, två dagar varannan vecka, förlagda till övningsskola under de teoretiska kurserna).
Du gör också din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på dessa skolor. Din VFU motsvarar totalt 20 veckor men görs i olika perioder som sprids över tid.

Fakta

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b alt. Naturkunskap 1a1 + 1a2

Urval
60% betyg och 40% högskoleprov

Linnéuniversitetet i Växjö är utbildningens huvudman.

Den verksamhetsintegrerade (VI) utbildningen på grundlärarprogrammet innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna och att du som student erbjuds dubbelt så mycket tid i skolan (VI-dagar, två dagar varannan vecka, förlagda till övningsskola under de teoretiska kurserna).
Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Växjö.

De verksamhetsintegrerade utbildningarna ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli riktigt bra lärare!

Utbildningens utbildningsplan

Denna utbildning som ger dig lärarexamen gör dig väl rustad för bli lärare i fritidshem och för att kunna undervisa i det valda praktisk-estetiska ämnet i grundskolans årskurs 1-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Den verksamhetsintegrerade profilen innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna. Du gör också din VFU på dessa skolor. Din VFU görs i olika perioder som sprids över tid. Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

- Utbildningen är unik i Sverige. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig som student möjlighet att på ett mer handgripligt sätt utveckla det kunnande och den kompetens som är förutsättningen för att bli en riktigt bra lärare, säger Jörgen Fors som är VI-ansvarig vid grundlärarutbildningen på Linnéuniversitetet.

30 högskolepoäng (hp) motsvarar en termins heltidsstudier.

Termin 1

Perspektiv på läraruppdraget samt fritidshemmet och skolan i samhället­inriktning fritidshem/VI­profil, 7,5 hp G1N
Fritidshemmets didaktik, meningsfull fritid/verksamhetsintegrerad profil, 7,5 hp G1N
Livsvillkor och sociala relationer­inriktning fritidshem/VI­profil, 7,5 hp G1N Verksamhetsförlagd utbildning i fritidshem, period I, 7,5 hp G1N

Termin 2

Utveckling, lärande och kunskap­inriktning fritidshem/VI­profil, 7,5 hp G1F Kommunikation och språkutveckling för lärande i

fritidshem/verksamhetsintegrerad profil, 7,5 hp G1N
Didaktik och läroplansteori­inriktning fritidshem/VI­profil 7,5 hp G1F Grundläggande läs­, skriv­ och matematikutveckling för lärande i fritidshem/verksamhetsintegrerad profil, 7,5 hp G1N

Termin 3

Vid för få sökande kan en valbar kurs ställas in.
Valbara praktiska eller estetiska kurser, 30 hp G1F

Termin 4

Bedömning, betyg och kvalitetsarbete­inriktning fritidshem/VI­profil, 7,5 hp G1F Verksamhetsförlagd utbildning i fritidshem, period II, 7,5 hp G2F
Ledarskap, profession och samverkan­inriktning fritidshem/VI­profil, 7,5 hp G1F Specialpedagogiska perspektiv­inriktning fritidshem/VI­profil, 7,5 hp G1F

Termin 5

Barns fria tid i fritidshem/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F Verksamhetsförlagd utbildning i fritidshem, period III, 7,5 hp G2F Fritidshemmets didaktik II. Utvidgat lärande/verksamhetsintegrerad profil, 7,5 hp G1F

Termin 6

Forskningsprocess och vetenskapliga förhållningssätt­inriktning fritidshem/VI­ profil, 7,5 hp G1N
Verksamhetsförlagd utbildning i fritidshem, period IV, 7,5 hp G2F Självständigt arbete inom det fritidspedagogiska området, 15 hp G2E

Frågor besvaras av

Jennie Berggren

Jennie Berggren
Utbildningsledare 3D-teknik,
Förskollärareprogrammet och Specialistundersköterska

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan