• Startsida
  • / Utbildning
  • / Grundlärarprogrammet - inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Program

Grundlärarprogrammet
- inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Omfattning

240 Högskolepoäng

4 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Växjö med möjlighet till VI-dagar och VFU på utsedda skolor inom Värnamo kommun.

Utbildningsstart

Augusti 2023

Antal platser

6

Huvudman

Linnéuniversitetet Växjö

Frågor besvaras av
Jennie Berggren, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Vill du arbeta som lärare med barn i förskoleklass och elever i grundskolans årskurs 1-3, då är denna inriktning för dig. Denna verksamhetsintegrerade utbildning ger dig dessutom mycket praktisk erfarenhet.

För lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, är kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling samt barns kommunikation och språkutveckling viktigt.

I matematikundervisningen är det betydelsefullt att kunna utgå från och knyta an till barns perspektiv. I undervisning i engelska läggs betoning på kommunikation. Studier i samhällsorientering, naturorientering och teknik ingår också i utbildningen. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, exempelvis utveckling och lärande, läroplansteori, sociala relationer, bedömning och ledarskap.

Den verksamhetsintegrerade (VI) utbildningen på grundlärarprogrammet innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna och att du som student erbjuds dubbelt så mycket tid i skolan (VI-dagar, två dagar varannan vecka, förlagda till övningsskola under de teoretiska kurserna).
Du gör också din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på dessa skolor. Din VFU motsvarar totalt 20 veckor men görs i olika perioder som sprids över tid.

Fakta

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a alt. Matematik 2b alt. Matematik 2c, Naturkunskap 1b alt. Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval
60% betyg och 40% högskoleprov

Linnéuniversitetet i Växjö är utbildningens huvudman.

Den verksamhetsintegrerade (VI) utbildningen på grundlärarprogrammet innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna och att du som student erbjuds dubbelt så mycket tid i skolan (VI-dagar, två dagar varannan vecka, förlagda till övningsskola under de teoretiska kurserna).
Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Växjö.

De verksamhetsintegrerade utbildningarna ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli riktigt bra lärare!

Utbildningens utbildningsplan

Med en lärarexamen har du mycket goda möjligheter till anställning efter din utbildning. Programmet rustar dig väl för arbetet i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Verksamhetsintegrerad profil innebär att studenten, utöver de tjugo veckor av verksamhetsförlagd utbildning som ingår i utbildningen, varje läsår knyts till ett lärararbetslag på utvalda skolor och där kontinuerligt deltar i den verksamhet som bedrivs.

- Utbildningen är unik i Sverige. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig som student möjlighet att på ett mer handgripligt sätt utveckla det kunnande och den kompetens som är förutsättningen för att bli en riktigt bra lärare, säger Jörgen Fors som är VI-ansvarig vid grundlärarutbildningen på Linnéuniversitetet.

30 högskolepoäng (hp) motsvarar en termins heltidsstudier.

Termin 1

Perspektiv på läraruppdraget och skolan i samhället­inriktning förskoleklass och årskurs 1­3/VI­profil, 7,5 hp G1N
Didaktik och läroplansteori­inriktning förskoleklass och årskurs 1­6/VI­profil, 7,5 hp G1N
Svenska I för undervisning i förskoleklass och årskurs 1­3/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1N

Termin 2

Matematik och matematikdidaktik I, för undervisning i förskoleklass och årskurs 1­3/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F
Verksamhetsförlagd utbildning i förskoleklass/årskurs 1­3, period I, 7,5 hp G1F Utveckling, lärande och kunskap­inriktning förskoleklass och årskurs 1­6/VI­ profil, 7,5 hp G1F

Termin 3

Naturorienterande ämnen för undervisning i förskoleklass och årskurs 1­ 3/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F
Praktiska och estetiska ämnen för undervisning i förskoleklass och årskurs 1­ 3/verksamhetsintegrerad profil, 7,5 hp G1F
Teknik för undervisning i förskoleklass och årskurs 1­3/verksamhetsintegrerad
Verksamhetsförlagd utbildning i förskoleklass/årskurs 1 3 period I 7 5 hp G1F
Utveckling, lärande och kunskap­inriktning förskoleklass och årskurs 1­6/VI­ profil, 7,5 hp G1F

Termin 4

Svenska II för undervisning i förskoleklass och årskurs 1­ 3/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F
Matematik och matematikdidaktik II, för undervisning i förskoleklass och årskurs 1­3/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F

Termin 5

Forskningsprocess och vetenskapliga förhållningssätt­inriktning förskoleklass och årskurs 1­6/VI­profil, 7,5 hp G1F
Verksamhetsförlagd utbildning i förskoleklass/årskurs 1­3, period II, 7,5 hp G2F Självständigt arbete I, 15 hp GXX

Termin 6

Engelska för undervisning i förskoleklass och årskurs 1­3/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F
Samhällsorienterande ämnen för undervisning i förskoleklass och årskurs 1­ 3/verksamhetsintegrerad profil, 15 hp G1F

Termin 7

Verksamhetsförlagd utbildning i förskoleklass/årskurs 1­3, period III, 7,5 hp A1N Livsvillkor och sociala relationer­inriktning förskoleklass och årskurs 1­6/VI­ profil, 7,5 hp A1N
Ledarskap, profession och samverkan­inriktning förskoleklass och årskurs 1­ 6/VI­profil, 7,5 hp A1N
Specialpedagogiska perspektiv­inriktning förskoleklass och årskurs 1­6/VI­profil, 7,5 hp A1N

Termin 8

Bedömning, betyg och kvalitetsarbete­inriktning förskoleklass och årskurs 1­6/VI­ profil, 7,5 hp A1N
Verksamhetsförlagd utbildning i förskoleklass/årskurs 1­3, period IV, 7,5 hp A1F Självständigt arbete II, 15 hp AXX

Frågor besvaras av

Jennie Berggren

Jennie Berggren
Utbildningsledare 3D-teknik,
Förskollärareprogrammet och Specialistundersköterska

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan