Fristående kurs

Grundläggande inköpsteknik - Distans

Omfattning

7,5 hp

Studietakt

Kvartsfart

Studieort

Distans, med möjlighet till coachning, tekniksupport och rum för grupparbeten hos Campus Värnamo. Tre obligatoriska träffar i Värnamo.

Utbildningsstart

Vecka 45, 2022

Antal platser

10

Huvudman

Högskolan i Gävle

Viktiga datum

Anmälningsperiod
Öppen för sen anmälan!

Frågor besvaras av Gabrielle Streit, Utbildningsadministratör Högskolan i Gävle.
026-64 88 13,
gabrielle.streit@hig.se

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för grundläggande inköpsbegrepp inom området
 • Beskriva grundläggande metoder för inköp och leverantörsval
 • Analysera och redogöra för inköpens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet
 • Förklara och tillämpa grundläggande inköpskunskap inom ramen för ett projekt.

Fakta

Grundläggande behörighet

Urval: Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Utbildningsstart: Vecka 45, 2022 till vecka 2, 2023.

Kursen är helt uppbyggd för distansutbildning via internet och högskolans lärplattform. Under kursen skall inlämningsuppgifter göras individuellt. Ett avslutande PM/projekt-arbete genomförs enskilt eller i grupp. Kommunikation med lärare sker främst via dator. Kursdeltagarna behöver tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningens upplägg redovisas i detalj i kursens studiehandledning.
Tre obligatoriska träffar i Värnamo.

Anmärkning: Information om studieort Värnamo – Vi samarbetar med Campus Värnamo (lärcentra) och studenter på denna kurs kommer att erbjudas coachning, tekniksupport och möjlighet för rum till grupparbeten. Kursens föreläsningar följer du som vanligt med övriga deltagare i kursen.

 • Kursen innehåller följande moment:
 • Strategiskt, taktiskt och operativt inköp.
 • Inköpsprocessen.
 • Inköpsteknik och leverantörsval.
 • Förhandlingsteknik.
 • Leveransvillkor.
 • Lagen om offentlig upphandling.
 • Kvalitet och hållbar utveckling.
 • Outsourcing.
 • Lean och Inköp.

Genom ett projektarbete analysera inköpsproblem och föreslå lösningar på det.

Den digitala noden kallar vi konceptet som bygger på distansutbildning med närhet, allt med syfte att öka tillgängligheten av kvalificerad utbildning lokalt och regionalt men framför allt för att stödja dig i lärandet. Den digitala noden är ett internt projekt hos Campus Värnamo där vi i den här kursen samarbetar med Högskolan i Gävle.

Den digitala noden erbjuder dig kostnadsfritt följande:

 • Stöd och coachning i lärande
 • Lokaler för studier, både enskilt och i grupp
 • Livesändningar tillsammans med kurskamrater i närområdet med säker teknik
 • Nätverk och samhörighet med kurskamrater i närområdet
 • Teknisk support vid behov

Frågor besvaras av

Gabrielle Streit, Utbildningsadministratör Högskolan i Gävle.
026-64 88 13, gabrielle.streit@hig.se

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan