Fristående kurs

Digital transformation i samhälle, skola och undervisning

Examen

Kursen kan ingå i en magister- eller masterexamen Utbildningsteknologi (EdTech)

Omfattning

5 hp

Studietakt

17%

Studieort

Värnamo

Utbildningsstart

Augusti 2021

Antal platser

10

Huvudman

Linnéuniversitetet

Frågor besvaras av
Per-Olof Nordmark, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Är du intresserad av hur digitala resurser kan användas och vidareutvecklas för att stödja all typ av utbildning, undervisning och lärande?

Från och med hösten 2021 kan Campus Värnamo i samarbete med Linnéuniversitetet erbjuda kurser på avancerad nivå (Magister-/Masternivå) inom ämnesområdet utbildningsteknologi (educational technology; EdTech). Kuserna ges på distans med en studiegrupp i Värnamo och undervisande lärare via direktlänk från Växjö.

De förändrade samhällsförhållanden som den digitala transformationen innebär medför att nya kunskaper och roller behöver utvecklas för att kunna tillhandahålla rätt kompetenser, bl.a. kring strategiska beslut, urval, design, beställning, implementering och uppföljning av digitalt stöd för undervisning och lärande, eller utbildningsteknologi (Educational Technology, EdTech).


Fakta

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, samt särskild behörighet enligt följande:
• kunskap och erfarenhet från ett eller flera av följande områden: informations­ och
kommunikationsteknik, design och innovation, undervisning och lärande, organisation och ledarskap eller motsvarande, samt
• ett examensarbete/uppsats omfattande minst 15 högskolepoäng, samt
• Svenska B och Engelska A, eller motsvarande.


Utbildningsstart: HT 2021 vecka 35 - vecka 2, 2022

Kurstid: En kväll i månaden 17.00 - 19.00

Utbildningsansvarig: Linnéuniversitetet

Lokal: Gummifabriken, Värnamo

Undervisningsspråk: Svenska. Undervisningsmaterial på engelska förekommer.

Kostnadfri utbildning.

Kursen ges via nätet från Linnéuniversitetet. Något eller några undervisningstillfällen kan förläggas till Växjö.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara centrala begrepp kopplade till digital transformation
  • redogöra för förutsättningar för samt beskriva och analysera påverkan av digital
    transformation i olika organisationer och sammanhang.
  • reflektera över och utvärdera förändringsinitiativ som möjliggör digital transformation för olika målgrupper och specifikt för din roll som EdTech­strateg i sammanhanget.

Syftet med kursen är att ge studenten verktyg och kunskap för att förstå och analysera den snabba digitala transformation som pågår i samhälle, skola och utbildning. Den digitala transformationen påverkar och förändrar samhället på många olika nivåer, varför vi bättre behöver förstå helheten mellan struktur, ledarskap och samarbete i olika organisationer. Fokus ligger på att introducera handlingsplaner och redskap för den nya roll och nya uppdrag som framtida EdTech-­strateger kommer att möta i samhälle, näringsliv och skola.

Teoretisk bas och aktuell forskning
I denna del introducerar vi begreppet digital transformation och går därefter djupare in på vad digital transformation är och kan vara på olika nivåer och ur olika synvinklar, och vad den hittills inneburit för samhällsutvecklingen.

Digital transformation i skola och undervisning
Del 2 behandlar digital transformationens betydelse för och påverkan på skola och
utbildning. I sammanhanget är demokrati och etik betydelsefulla inslag, vilket också
kommer att tas upp.

Kursen kan med fördel kombineras med Datalogiskt tänkande för utbildning och lärande.

Frågor besvaras av

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan