Teknikcentercertifiering för förskolepedagoger

25 november 2021 14:00 - 15:30 TEAMS

Välkommen till teknikcentercertifieringen, en utbildning för dig som är pedagog inom förskola och vill bli behörig att genomföra tekniklektioner med materialet LEGO Education ”DUPLO –tidiga enkla maskiner” i din barngrupp.

Utbildningen innehåller programmen "Ishockeyspelaren" och "Lilla hunden" och genomförs den 25 november. Anmäl dig idag, dock senast 17 november.

En kort beskrivande och inspirerande bildtext. KOM IHÅG att lägga till Alt-texten.

Kursmål/Syfte

Efter genomgången av materialet är du redo för att genomföra tekniklektioner med Duplo lådorna "Tidiga enkla maskiner" i din barngrupp. Lådorna lånar du veckovis till din förskola.

Målgrupp

Pedagoger som jobbar med de äldre åldrarna.

Datum och plats

25:e november, genomförs online via TEAMS.

Länk till Teams mötet får du i kallelsen via mejl veckan innan.
Observera att du behöver ha lånad en LEGO låda "Tidiga enkla maskiner" till din förskola. Under utbildningen genomför du övningar med materialet.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 17 november.
Max 10 förskolor kan vara med i utbildningen. Det går bra att fler än en pedagog följer per förskola. Ange alla deltagares namn i samma anmälan.

Mer information om utbildningen

  • Genomgång av lektionsupplägg
    Övningar av de praktiska momenten
    Information om utlåning av LEGO lådor till din förskola
  • Frågor

14.00 Välkommen och introduktion
14.05 Genomgång av programmet Ishockeyspelaren
Körschema och övningar
Frågor


14.35 Paus
14.45 Genomgång av programmet Lilla hunden
Körschema och övningar
Frågor

14.15 Info om utlåning av LEGO lådor till förskola
15:30 Utvärdering och slut

Arbetsmaterialet för utbildningen behöver du hämta själv ut i förväg.

Ta kontakt med Ulrika Örn som är NO-/Tekniksamordnare för Värnamos förskolor via forskola.not@edu.varnamo.se
Kom överens om dag och tid och hämta sedan på avtalad plats.

En LEGO låda per förskola är lämpligt.

Minst 3 och upp till max 10 anmälda förskolor.
Kursen genomförs med LEGO lådor "Tidiga enkla maskiner" som arbetsmaterial.
Varje anmäld förskola lånar hem en låda. Under utbildningen kan fler pedagoger jobba med samma låda.

Silke Matussek, teknikinspiratör på Teknikcenter Värnamo

Ulrika Örn, NO-/Tekniksamordnare för förskolan i Värnamo kommun

Kostnadsfritt

Frågor besvaras av

Silke Matussek

Silke Matussek
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan