El-experiment

Eleverna gör övningar och experiment för att bekanta sig med elektrisk ström.

Eleverna lär sig att det krävs en sluten krets och hur en strömbrytare fungerar.
Eleverna kopplar sedan sina egna strömkretsar för att få en motor att snurra eller en lampa att lysa..

Vidare får eleverna experimentera med olika material, om de leder ström eller inte. Skolprogrammet tar även upp elsäkerhetsfrågor som: Vilken ström är farlig? Vilken funktion har en säkring? Vad behöver jag tänka på när jag bygger med elektriska komponenter?

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan till aktiviteten El-experiment

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

 • Teknik, människa, samhälle och miljö
  Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

 • Tekniska lösningar
  Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.

  Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.

 • Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
  Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.
 •  Material och ämnen i vår omgivning
  Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är
  magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.

 •  Systematiska undersökningar
  Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan