Lyftkranen

Alla har sett en lyftkran att förflytta tunga saker. Hur fungerar en lyftkran egentligen? Barnen lär sig enkla mekaniska funktioner och att bygga efter instruktioner.

Barnen bygger en mekanisk modell av en lyftkran i Lego Duplo och lyfter sedan klossar till ett husbygge med hjälp av lyftkranen. I leken bekantar dom sig med vevmekanismer, skjutmekanismer och rotationsrörelser.

Tidsomfattning

Cirka en timmar och trettio minuter.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig

Anmälan till lyftkranen

Skriv ut sidan

Sidansvarig


Oscar Axelsson
oscar.axelsson@varnamo.se
Uppdaterad: 2021-02-04