Vindkraftverk

Eleverna bygger ett vindkraftverk efter bygginstruktion. Sedan undersöks på ett systematiskt sätt hur antalet vingblad och vindintensiteten påverkar effekten.

Aktiviteten ger kunskap och förståelse för naturliga tekniska system i naturen, olika energiformer och energiomvandlingar. Arbetet bygger på ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan din klass till Vindkraftverk

Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

  • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  • Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.
  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan