Robotstrategi

En grupp ungdomar kör en robot på ett bord

#teknikärkul - Välkommen till en problemlösningsaktivtet med programmering.

En problemlösningsaktivtet där eleverna ska utveckla sin egen strategi för att få roboten att röra sig över så stor yta som möjligt.

Eleverna lär sig grunderna i robotprogrammering ochanvänder dessutom sensorer för att lösa uppdraget.

Koppling till NTA-teman:
Kan med fördel genomföras som utvidgning till NTA-temat ”Banbrytande teknik” för att få en uppfattning av hur moderna styrsystem fungerar.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Teknik

  • Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
  • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av elektronik.

 

Anmälan till aktiviteten Robotstrategi

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan