Open Desk designer

Två flickor designar i en dator

#teknikärkul - Välkommen till skolprogrammet där vi designar en möbel

En utmaning där eleverna skapar en produkt i en enkel produktutvecklingsprocess, med hjälp av modern 3D-teknik.

Vi utgår från en möbeldesign ur konceptet Open Desk. Eleverna arbetar enligt följande steg:

  • lista behov som produkten ska uppfylla,
  • skissa på papper med måttangivelser,
  • skapa (modellera) i ett CAD-program,
  • producera, d.v.s. skära ut modellen i laserskärare.

Eleverna jobbar i mindre grupper. Vi använder en gratis programvara som med fördel kan fortsätta att användas på skolan eller hemma.

Mer information konceptet Open Desk hittar du på deras webbplats.

Teknik

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, för- slag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.
  • Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

Tidsomfattning

Cirka fyra till fem timmar.

Anmälan till aktiviteten Open Desk designer

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan