Programmera en Quirkbot

En Quirkbot är en liten programmerbar enhet som kan styra konstruktioner gjord av sugrör, kopplingspunkter, lysdioder, motorer och sensorer.

Aktiviteten börjar med att eleverna får programmera en blinkande stjärna. De får sedan använda sina nyvunna kunskaper till att bygga en självgående bil.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan din klass till Programmera en Quirkbot

Anmäl dig idag.
Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.

Tekniska lösningar

  • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.
  • Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal, armering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

  • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan