Koppla en fjärrstyrning

En aktivitet i praktisk ellära med slutmålet att koppla en fjärrstyrning till en eldriven bil.

Eleverna undersöker och kopplar ihop de komponenter som ingår i en elkrets, t.ex. strömbrytare och motorer. Vi bygger en bil och konstruerar en fjärrstyrning. Eleverna ritar kopplingsschema för fjärrstyrningen och namnger delarna. Slutuppdraget blir att eleverna kör en hinderbana med sin bil.

Aktiviteten passar NTA-lådan "Kretsar kring el" och ger ett extra övningsmoment i koppling av slutna kretsar.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan din klass till Koppla en fjärrstyrning

Anmäl dig idag.
Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Tekniska lösningar

  • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system
  • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller
  •  

Fysiken i naturen och samhället

  • Elektriska kretsar med batterier. Hur de kan kopplas och hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning.

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan