Ledarforum för chefer inom Värnamo Kommun

20 maj 2021 8:30 - 16:00 Digitalt via Zoom

Välkommen till årets första ledarforum på temat ”Alla är viktiga”.

Dagens föreläsare Charlotte Signahl.

2021-års första ledarforum är på temat ”Alla är viktiga”. Fokus på förmiddagen ligger på motiverande ledarskap och eftermiddagen består till större delen av en föreläsning med Charlotte Signahl. Charlottes föreläsning har titeln ”Olika är bra!”

Vi kommer att använda verktyget Zoom och då gäller följande:
Du som använder PC eller Mac: Öppna Zoomlänken i webbläsaren Edge eller Google Chrome välj INTE att öppna länken i appen Zoom.

Du som använder läsplatta (iPad eller annat): Se till att ha Zoomappen nedladdad i god tid innan vi startar och öppna länken nedan i den appen och INTE i webbläsaren.

  • 08.15 – 08.30 Testbild
  • 08.30 – 08.45 Välkomna
  • 08.45 – 09.20 Läxförhör med Anita och Annette. Återkoppling från höstens Ledarforum.
  • 09.20 – 09.30 Dagens IT-tips
  • 09.30 – 10.00 Paus
  • 10.00 – 12.00 Det motiverande ledarskapet
  • 12.00 – 13.00 Lunch
  • 13.00 – 14.45 Olika är bra! Föreläsning med Charlotte Signahl. Innehållande bl.a. Walk and Talk och Bensträckare.
  • 14.45 – 15.40 Aktuellt från kommunen.
  • 15.40 – 16.00 Info om Medarbetarmånaden och summering av dagen

Jag svarar på dina frågor

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Skriv ut sidan