Att bemöta rättshaveristiskt beteende

10 december 2021 8:00 - 16:00 Gummifabriken

Välkommen till "Att bemöta rättshaveristiskt beteende" med Jakob Carlander. Utbildningen genomförs i Värnamo den 10 december.

Jakob Carlander

Kursmål/Syfte

Den finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande
samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och
telefonsamtal, inspelade samtal, utagerande på sociala media, många överklaganden eller
krav som ligger bortom all rimlighet.
Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats
och hos myndighet, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan
hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Föreläsningen
tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv

Datum och plats

10 december kl 08.00-12.00 Föreläsning
Kl 13.00-16.00 Fördjupning och workshop
Sal 01 Gummifabriken Värnamo

Utbildningen vänder sig till anställda i Värnamo kommun.

Mer information om utbildningen

Några punkter vi kommer behandla under dagen:
• Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund i psykiatri och sociologi.
• Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
• Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende
• Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
• Att bli anmäld - vad händer sedan?
• Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
• Domar och beslut från JO, IVO, Arbetsmiljöverket och domstol. Några fallbeskrivningar.

kl 08.00-12.00 Föreläsning
Kl 13.00-16.00 Fördjupning och workshop

Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut, handledare och författare. Han har tidigare arbetat med personalvård som föreståndare vid Linköpings stifts Själavårdscentrum. Dessförinnan var han under många år verksam inom den psykiatriska vården i Uppsala på Ulleråker som sjukhuspräst och terapeut.

Han arbetar även som litteraturkritiker, och som frilansskribent med inriktning på frågor som berör vård, omsorg, etik och människosyn

Frågor besvaras av

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Skriv ut sidan

Sidansvarig


Per-Olof Nordmark
per-olof.nordmark@varnamo.se
Uppdaterad: 2021-11-19