Seminarie
Arbetsrätt vid drogproblematik

23 januari 2024 9:00 - 16:00 Livesalen/Valsverket Gummifabriken i Värnamo

Välkommen till Arbetsrätt vid drogproblematikt. Seminariet genomförs i Värnamo den 23 januari 09.00 - 16.00. Anmäl dig idag, dock senast 15/1.

Kursmål/Syfte

Alkohol och drogmissbruk har ökat de senaste åren och de flesta arbetsplatser drabbas någon gång av konsekvenser som har med missbruk att göra. Förutom följder för den enskilde individen kan det även påverka verksamheten, t.ex. i form av försämrad arbetsförmåga eller ökade säkerhetsrisker.
Vilka skyldigheter och arbetsrättsliga möjligheter har arbetsgivaren i frågan?
Under detta heldagsseminarium får du nya kunskaper och verktyg


  • Möjliga praktiska juridiska metoder för att upptäcka narkotikaproblem på en arbetsplats
  • LAS och anställningsskyddet vid missbruk och misskötsamhet
  • Tillåtligheten av olika åtgärder som exempelvis alkohol- och drogtester. Hur förhåller
    sig testerna till arbetstagarnas personliga integritet och deras mänskliga rättigheter?
  • Hur hantera svåra dilemman och fall?
  • Rehabilitering vid drogproblem


Datum och plats

23 januari 09.00 - 16.00. Livesalen/Valsverket Gummifabriken Värnamo.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 15/1
Bindande anmälan.

Länk till anmälningsformulär

Mer information om utbildningen

Seminariet hålls av Georg Frick. Han har examen från Lunds universitet (linjen för personal- och arbetslivsfrågor med arbetsrättslig inriktning) och är specialist på praktisk arbetsrätt och individuell lönesättning. Sedan 1994 har han arbetat med arbetsrätt och lönefrågor i olika former. Georg Frick har en bakgrund som rådgivare, utbildare, ombudsman och personalchef. Sedan 2000 har jag arbetat med arbetsrätt och lönefrågor som arbetsgivarkonsult.

1 400:-

Priset kan sänkas beroende på antalet deltagare.

Fika och lunch ingår. Alla priser är exklusive moms.

Frågor besvaras av

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Skriv ut sidan