Rättshaveristiskt beteende och olaga
förföljelse i offentlig verksamhet

07 december 2023 8:00 - 17:00 Sal 201 Gummifabriken

Välkommen till Rättshaveristiskt beteende och olaga
förföljelse i offentlig verksamhet, en utbildning för dig som är anställd av Värnamo kommun. Utbildningen genomförs i Värnamo eller online den 7 december 08.00 - 12.00 eller 13.00 - 17.00. Anmäl dig idag, dock senast 30/11.

Kursmål/Syfte

Det finns en liten grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. De fastnar i sin kritik och sitt missnöje med kommun, förvaltning och enskild personal. Ofta kallar vi deras beteende för ett rättshaveristiskt beteende. De har långa och omständliga berättelser, talar med ett juridiskt språk de själva inte behärskar och förstår, ställer orimliga krav, begär ut handlingar, skickar mejl med oändligt många frågor, skriver med stora bokstäver och lång rad av utropstecken, spelar in samtal och hotar ofta med att anmäla oss till tillsynsmyndigheter och massmedia. Deras språk är krävande och oempatiskt.


Ibland sträcker sig detta beteende bortom det lagliga då man utsätter personal för stalkning och olaga förföljelse. Ofta för att hämnas på personal man är missnöjd med, vid enstaka tillfällen som en mer romantisk men obehaglig uppvaktning. Beteendet har då blivit brottsligt.


I denna föreläsning får du:
• Hjälp att förstå bakomliggande faktorer för beteendet
• Råd hur du själv ska förhålla dig och vilka gränser du kan sätta
• Verktyg att bemöta rättshaveristiskt beteende på ett korrekt sätt
• Trygghet att avsluta samtal och begränsa din delaktighet
• Stöd att inte tappa arbetsglädje och självkänsla
• Mod att agera då beteendet övergår till stalking och olaga förföljelse
• Möjlighet att lyfta egna erfarenheter och situationer du varit utsatt för


Datum och plats

7 december 08.00 - 12.00 eller 13.00 - 17.00 Sal 201 Gummifabriken Värnamo.

Klockan 13-17 finns även möjligheten att delta på distans via Zoom

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 30/11
Bindande anmälan.

Länk till anmälningsformulär

Mer information om utbildningen

Jakob Carlander
Föreläsare är leg psykoterapeut Jakob Carlander. Författare till bl a böckerna:
Rättshaveristiskt beteende – bemötande i praktiken.
Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet. Förebygga, bedöma, hantera

500 kronor för deltagare på plats

300 kronor för deltagare via Zoom.
Priset kan sänkas beroende på antalet deltagare.

Fika ingår för deltagare på plats. Alla priser är exklusive moms.

Frågor besvaras av

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Skriv ut sidan