Ledigt jobb - Projektledare,100%

En person går mot entrén på baksidan i Gummifabriken.

Anta utmaningen att leda ett projekt i världsklass.

Campus Värnamo har som sitt huvudsakliga uppdrag att anordna eftergymnasiala utbildningar. I nära samarbete med näringslivet, den offentliga sektorn och högskolan utvecklar vi kurser och utbildningar som håller hög kvalitet och är skräddarsydda för det regionala arbetslivets behov.

I samarbete med Business Gnosjöregion AB och de nationella branschorganisationerna Polymercentrum AB och Skärteknikcentrum Sverige AB har verksamheten för avsikt att driva ett stort kompetensutvecklingsprojekt i Småland med ESF-finansierade medel. Projektet beräknas starta i januari 2021 och pågå under två år. Målgruppen är tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Småland. Syftet med projektet är att anordna kompetensutveckling för anställda och företagare och därmed bidra till att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden samt företagens konkurrenskraft inom de aktuella branscherna.

Campus Värnamo vill nu anställa en projektledare till projektet, under förutsättning att projektmedel beviljas av ESF-rådet. Besked om beviljandet tillkännages under hösten 2020. Anställningsform och anställningstid kommer att diskuteras under rekryteringsprocessen.

Projektledare - Kompetensutveckling, 100%

I arbetsuppgifterna ingår att arbeta såväl operativt som strategiskt med projektets olika delar. Du arbetar med både planering, genomförande, uppföljning och återkoppling. Du har flera uppdrag igång parallellt och får ta stort eget ansvar.
Du kommer till exempel att:

  • Skapa arbetsordning och struktur för projektets olika faser och olika arbetsgrupper
  • Skapa en detaljerad projektplan samt säkerställa att projektet fortlöper enligt plan
  • Leda workshops och diskussionsgrupper
  • Skapa utbildningspaket med olika pedagogiska metoder och inom olika kompetensområden
  • Identifiera, prospektera, kvalitetssäkra och projektleda olika kompetensutvecklingsinsatser
  • Skapa kunddatabas och hålla den uppdaterad
  • Delta vid rekrytering av lärare och konsulter
  • Arbeta med kontinuerliga förbättringar i projektets alla delar och vidta korrigerande åtgärder vid behov
  • Rapportera till styrgruppen och referensgruppen
  • Slutrapportera projektet

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda omfattande projekt. Vi förutsätter att du har relevant utbildning på eftergymnasial nivå samt några års arbetslivserfarenhet inom tillverkningsindustrin. Erfarenhet av utbildningsverksamhet är meriterande. Som projektledare har du erfarenhet av budgetplanering, resurs- och projektstyrning, dokumentation samt arbete med resultat- och måluppfyllelse. Du talar och skriver svenska flytande och har goda kunskaper i Office-paketet.

Som person är du ansvarsfull, drivkraftig, har god samarbetsförmåga och är lösningsfokuserad. Du visar respekt för medarbetares olika förkunskaper och organisationers förutsättningar för att kunna ta till sig ny kunskap, ny teknik och nya arbetssätt. Du är en lyhörd och trovärdig relationsbyggare som får saker att hända. Vi förutsätter att du är helt självgående med en inre motor och en förmåga att själv skapa din taktik i hur du skall utveckla något från start till mål.

Som bedömningsgrund kommer vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Tillträde enligt överenskommelse. Övriga upplysningar kring tjänsten får du av Enikö Olsson, verksamhetschef, 076-146 46 99 eller eniko.olsson@varnamo.se

Ansökan skickar du senast 2020-11-08 via kommun.varnamo.se/ledigajobb.

Skriv ut sidan