Ledigt jobb - Projektledare

Anta utmaningen att leda ett projekt i världsklass!

Campus Värnamo har som sitt huvudsakliga uppdrag att anordna eftergymnasiala utbildningar. I nära samarbete med näringslivet, den offentliga sektorn och högskolan utvecklar vi kurser och utbildningar som håller hög kvalitet och är skräddarsydda för det regionala arbetslivets behov.

I samarbete med Business Gnosjöregion AB, EPIC – Innovation & Technology Center och Polymercentrum Sverige AB driver Campus Värnamo ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Syftet med projektet är att anordna behovsstyrd kompetensutveckling för anställda och företagare inom tillverkningsindustrin i Jönköpings och Kronobergs län. Projektet drivs med medel från europeiska socialfonden (ESF) och pågår under 2021 och 2022.

Kompetensutveckling Småland har haft en mycket lyckad start. Företagen beskriver att utbildningarna motsvarar deras behov och att dialogen med projektet fungerar väl. Vidare beskrivs framgångsfaktorer som tillgänglighet, anpassningsbarhet och hög kvalitet.

Campus Värnamo vill nu anställa en projektledare som erbjuds ett team och en arbetsplats med hög drivkraft och stort hjärta.

Projektledare – Kompetensutveckling Småland, 100%

I arbetsuppgifterna ingår att arbeta såväl operativt som strategiskt med projektets olika delar. Du arbetar med både planering, genomförande, uppföljning och återkoppling.
Du har flera uppdrag igång parallellt och får ta stort eget ansvar. Du kommer till exempel att:

  • Leda projektgruppen
  • Säkerställa att projektet fortlöper enligt plan
  • Leda workshops och diskussionsgrupper
  • Skapa utbildningspaket med olika pedagogiska metoder och inom olika kompetens-områden
  • Identifiera, prospektera, kvalitetssäkra och projektleda olika kompetensutvecklingsinsatser
  • Skapa kunddatabas och hålla den uppdaterad
  • Delta vid rekrytering av lärare och konsulter
  • Arbeta med kontinuerliga förbättringar i projektets alla delar och vidta korrigerande åtgärder vid behov
  • Rapportera till styrgruppen och referensgruppen
  • Slutrapportera projektet

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda omfattande projekt. Vi förutsätter att du har relevant utbildning på eftergymnasial nivå samt några års arbetslivserfarenhet inom tillverkningsindustrin. Erfarenhet av utbildningsverksamhet är meriterande. Som projektledare har du erfarenhet av budgetplanering, resurs- och projektstyrning, dokumentation samt arbete med resultat- och måluppfyllelse. Du talar och skriver svenska flytande och har goda kunskaper i Office-paketet.
Som person är du ansvarsfull, drivkraftig, har god samarbetsförmåga och är lösnings-fokuserad.
Du visar respekt för medarbetares olika förkunskaper och organisationers förutsättningar för att kunna ta till sig ny kunskap, ny teknik och nya arbetssätt. Du är en lyhörd och trovärdig relationsbyggare som får saker att hända.
Som bedömningsgrund kommer vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Vi tillämpar löpande rekrytering. Tillträde enligt överenskommelse.
Övriga upplysningar kring tjänsten får du av Enikö Olsson, Campuschef, 076-146 46 99 eller eniko.olsson@varnamo.se

Ansökan skickar du senast 2022-01-09 via Värnamo kommuns hemsida.

Skriv ut sidan