LEAN-Nätverk

14 september 2023 - 31 maj 2024 9:00 - 15:00 Värnamo+deltagande företag

Välkommen att delta i Campus Värnamos LEAN-nätverk. Det är ett nätverk för dig som driver eller leder LEAN-arbetet på ett tillverkande företag i Gnosjöregionen.
Nätverket kommer att genomföras i Värnamo och på deltagande företag med första träffen den 14 september. Anmäl dig idag, dock senast 7 september.

Kursmål/Syfte

Nätverket syftar till att ge stöd, erfarenhetsutbyte, kunskap och inspiration vid utveckling av LEAN-filosofin i det deltagarnas företag.

Målgrupp

Ledare, helst inom ledningsgruppen, av LEAN inom tillverkande företag i Gnosjöregionen.
Vi ser med fördel att två personer deltager från varje företag.

Datum och plats

 • Träff ett: 14 september 2023
 • Träff två: 7 december 2023
 • Träff tre: 7 mars 2024
 • Träff fyra: 31 maj 2024

Tider för samtliga träffar 09:00-15:00

Första träffen genomförs i sal 111 på plan 1 i Gummifabriken, Värnamo.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 7 september. Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

Nätverk av denna typ mår bra av dialog, inte minst mellan deltagarna. Därför kommer det lämnas gott om utrymme för erfarenhetsutbyte och tips i form av samtalsfrågor, öppna reflektionsforum och riktad återkoppling till de värdföretag som vi besöker på de tre studiebesöksträffarna.Målet med insatserna är att deltagarna ska ha en fördjupad förståelse av begreppet Lean, samt att de har fått med sig verktyg och inspiration för att kunna omsätta teori i praktik i sina respektive verksamheter. Ett annat mål är att man ska ha skapat nya kontakter inom tillverkningsindustrin som ska leda till fortsatta relationer och erfarenhetsutbyten.

Träff 1

Genomförs i form av utbildning/workshop på temat Lean Production, på plats i Gummifabriken. Exempel på innehåll:

 • Bakgrund och historia kring Lean
 • Slöserier, principer och uttryck inom Lean
 • Lean och ledare – vad krävs av chefen
 • Flödeseffektivitet kontra resurseffektivitet
 • Verktygslådan
 • Praktisk övning som bryter isen och skapar samsyn

Träff 2-4


Genomförs hos deltagande företag. Tema för träffarna bestäms vid första tillfället i Gummifabriken.
Vår bild är att dessa träffar mer ska präglas av nätverkande, dialog och utbyte än ren undervisning.
Exempel på innehåll:

 • Rapid Plant Assessment (RPA)
 • SMED
 • Ständiga förbättringar och verktygen
 • Förändringsledning

Minst 10 upp till max 16 deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet

Johan Thomélius, Nätverksledare, Smållsteps AB

Johan har har arbetat inom tillverkningsindustrin i nära 20 år, där han haft roller som Lean- koordinator, Produktionsledare, Fabrikschef och Operativ chef.

12 000 kr per deltagare
10 000 kronor per deltagare från företag som är medlemmar i partnerskapet.

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan våra aktivitetens starttid. Denna avgift är 2000 kronor exklusive moms

Fika och lunch ingår. Alla priser är exklusive moms.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan