Grundutbildning i maskinsäkerhet (CE) + Utbildning mot ett praktikfall

14 mars 2023 - 15 mars 2023 8:00 - 17:00 Gummifabriken, Värnamo (sal 212)

Välkommen till Grundutbildning i maskinsäkerhet (CE) samt utbildning mot praktikfall, en utbildning för dig som berörs av och arbetar med maskinsäkerhetsfrågor. Utbildningen genomförs i Värnamo den 14 och 15 mars. Anmäl dig idag, dock senast 8 mars.

Kursmål/Syfte

Ge deltagarna kunskaper om vad som innefattas i Maskinsäkerhet och CE märkning av maskinutrustning.

Målgrupp

Personal inom tillverkande industri som berörs av och arbetar med maskinsäkerhetsfrågor.

Datum och plats

14 och 15 mars, genomförs på plan 2 i sal 212 i Gummifabriken, Värnamo.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 8 mars.
Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

Grundkurs i maskinsäkerhet (CE)

 • Vad är CE-märkning?
 • Vad är produktansvarslagen?
 • Vad är direktiv och standarder?
 • Varför är upphandlingen så viktig?
 • Varför är försäkran viktig i samband med Maskindirektivet (II 1A/II 1B) ?
 • Vad innefattar Maskindirektivet!
 • Vad är en sammanbyggd maskin?
 • Vilka andra direktiv kan vara relevanta för maskiner (EMC/LVD/ATEX/PED)
 • Vad är ”Väsentlig ombyggnad”, när krävs ny CE-märkning?
 • Hur går en riskbedömning till?
 • Vilka dokument skall jag ta fram vid CE-märkning?
 • Vilka dokument måste jag lämna till kunden?
 • Hur planerar jag min upphandling för att undvika senare problem?
 • Hur använder jag CE-pärmen (generell mall för dokumentation)?
 • Vilka krav ligger på användarna av maskinen?
 • Vilka krav gäller för gamla maskiner?
 • Hur tolkas de vanligaste standarderna?
 • Praktikfall där JL Safety AB medverkat.

Dokumentation som efterlämnas:

 • PowerPoint-kopior
 • CE-pärm för dokumentstyrning och vägledning.
 • Länk till nedladdningsbara dokument mejlas efter kursen.

Utbildning mot ett praktikfall

En fortsättning från ”Grundkurs i maskinsäkerhet” där man utgående från CE- rutinpärmen går igenom principerna för ett praktikfall. Steg för steg arbetar man sig igenom praktikfallet. Den ersätter alltså inte Grundkurs i Maskinsäkerhet (CE).

Man kanske inte hinner reda ut alla detaljer utan fokus ligger i processen alltså att förstå de olika momenten.

 • Fastställande av faktiska förutsättningar
 • Inventering/kartläggning av dokument
 • Riskbedömning
 • Åtgärdsplan
 • Kontrollrapport (knyta åt säcken)
 • Bruksanvisning
 • Om tillämpligt ”Försäkran”
 • Om tillämpligt ”CE-märke”
 • Övrigt relevanta dokument beroende på typ av objekt

Dokumentation som efterlämnas:

 • PowerPoint-kopior
 • Övningsuppgifter

För att deltaga på dag två, Utbildning mot praktikfall, krävs deltagande på dag ett, det vill säga Grundkurs i maskinsäkerhet (CE).

Minst 10 upp till max 15 deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Karl-Eric Backman, utbildningsansvarig och maskinsäkerhetsspecialist vid JL Safety AB

6900 kronor per deltagare
5900 kronor per deltagare från företag som är medlemmar i partnerskapet.

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan våra aktivitetens starttid. Denna avgift är 2000 kronor exklusive moms

Fika, lunch och deltagarmaterial ingår. Alla priser är exklusive moms.

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan