Första linjens ledare nätverk

16 mars 2023 - 12 december 2023 8:45 - 15:00 Värnamo

Välkommen till nystartat nätverk för första linjens ledare. Nätverket vänder sig till dig som är teamledare, skiftledare eller produktionsledare inom tillverkande företag. Nätverket kommer att genomföras i Värnamo och på deltagande företag med första träffen den 16 mars. Anmäl dig idag, dock senast 9 mars.

Kursmål/Syfte

Nätverket syftar till att ge stöd, erfarenhetsutbyte, kunskap och inspiration till teamledare i deltagarnas företag Det är en förutsättning att deltagarna genomgått utbildningen Ledarskap för första linjens ledare på Campus Värnamo, eller utbildning som kan anses som motsvarande.

Målgrupp

Teamledare, skiftledare eller produktionsledare inom tillverkande företag i Gnosjöregionen. Vi ser med fördel att två personer deltager från varje företag.

Datum och plats

Datum för träffarna planeras vid uppstartsträffen. Förslag på dagar är:

 • 16 mars
 • 31 maj
 • 11 oktober
 • 12 december

Träff 1 genomförs i sal 115 på plan 1 i Gummifabriken hos Campus Värnamo. Övriga träffar genomförs hos något av deltagarnas företag. Starttid kl 8.45 och varje träff vara ca 6 timmer

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 9 mars. Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

Innehållet är deltagarstyrt där varje träff har ett förutbestämt tema.

Innehåll träff 1

 • Bakgrund/Syfte/Förväntningar.
 • Presentation deltagare
 • Repetition och tillbakablick på den utbildning som sannolikt alla deltagit i.
 • Planering nätverk:
  • Inom vilka områden skulle ni vilja fokusera träffarna?
  • Vilka företag är ni nyfikna på?
  • Vad gör vi bra hos oss? Vad kan vårt företag bidra med? Vad kan jag bidra med?

Förslag på teman kan vara: Förbättringsarbete, Information/Kommunikation, Rekrytera/Introducera, Mångfald/Jämställdhet, Avvikelsbaserat ledarskap (hur hantera medarbetare som inte agerar enligt förväntan/regler?), Produktionsstyrning/Daglig styrning.

Innehåll träff 2-4

Upplägg
Deltagarna förbereder en uppgift inför varje träff som blir en förutsättning för givande erfarenhetsutbyten.

08.45 Incheckning + välkomstkaffe.
09.15 Företagspresentation värdföretag
09.30 Föreläsning/Workshop för valt tema
10.30 Omfattande studiebesök utifrån valt tema.
12.00 Lunch
12.45 Reflektioner/Observationer/Frågestund från studiebesök; Det här var intressant. Det här vill vi veta mer om. 13.15 Erfarenhetsutbyten.

Möjligheter att lyfta aktuella frågor/utmaningar som man vill diskutera med övriga. 14.30 Kaffe

14.45 Avslut

 

Det är en förutsättning att deltagarna genomgått utbildningen Ledarskap för första linjens ledare på Campus Värnamo, eller utbildning som kan anses som motsvarande.

Minst 10 upp till max 16 deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Christer Johansson, Rekrytering och Ledarskapsutveckling, Stella AB

Chister har drivits av att utveckla människor, team och organisationer. Strategiskt och praktiskt kompetensarbete tillsammans med ledarutveckling har varit och är Christers specialistområden.

12 000 kronor per deltagare
10 000 kronor per deltagare från företag som är medlemmar i partnerskapet.

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan våra aktivitetens starttid. Denna avgift är 2000 kronor exklusive moms

Fika och lunch ingår. Alla priser är exklusive moms.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan