Jämställd och lönsam - seminarium

08 september 2022 13:00 - 17:00 Värnamo

Välkommen till Jämställd och lönsam, ett seminarium för dig som vill veta hur ditt företag kan ta stegen mot att uppfylla lagkraven och samtidigt få en mer lönsam och attraktiv arbetsplats. Seminariet genomförs i Värnamo den 8 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 1 september.

Kursmål/Syfte

Målet med seminariet är att du ska få ökad medvetenhet och kunskap kring hur inkludering, jämställdhet och mångfald bygger mer effektiva team och hur ökad representation leder till förbättrad prestation. Efter seminariet ska du fått verktyg och inspiration för att kunna bidra till förändringsarbetet i dessa frågor inom det egna bolaget.

Seminariet ska bidra till att skapa mer konkurrenskraftiga och innovativa bolag, genom att alla medarbetare har möjlighet att nå sin fulla potential oavsett kön, ålder och bakgrund.

Målgrupp

Ledare på olika nivåer inom främst tillverkande industri.

Datum och plats

8 september klockan 13:00, med incheckning från klockan 12:30.

Genomförs i Väveriet i Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15 Värnamo. Det kommer också finnas möjlighet att delta digitalt via Zoom, men den bästa upplevelsen får du live. Information hur du ansluter får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 1 september.
Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

 • Integration –bakgrund och betydelse på samhällsnivå
 • Inkludering –bakgrund och betydelse för verksamheter och företagande
 • Vad är en norm?
 • Vad innebär normkritik?
 • Vilken betydelse har det för företaget och affärsmöjligheter?
 • Vad säger forskning och statistik om kopplingen mellan mångfald, jämställdhet och lönsamhet?
 • Vilka företag är lönsamma? Och varför är det så?
 • Dynamiken i team med bred representation
 • Motivationsfaktorer, hälsofaktorer, innovationsfaktorer, effektivitets-och produktivitetsmått
 • Övningar och workshops för att få med egna verktyg

Inga krav på förkunskaper.

Upp till 80 deltagare live för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Pia Karlberg, WSP

Pia är seniorkonsult med fokus på strategiutveckling, social hållbarhet, jämställdhet och rättighetsperspektiv, samt utvärdering. Hon har arbetat för och implementerat projekt och uppdrag åt bland annat Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, NIR, Sida, FN, Världsbanken, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, samt för en rad lokala och internationella oberoende organisationer.

Går bra att ansluta via en vanlig webbläsare eller genom att ladda ner Zoom-appen till din dator. Här hittar du några praktiska tips inför en utbildning i Zoom.

 • Starta om datorn inför varje sändning så minimeras risken för att det blir problem.
 • Tänk på att alltid ha datorn inkopplad med strömsladden under sändning.
 • Om möjligt – var nätverksansluten med sladd.
 • Sitt ganska nära din dator/kamera så att du syns tydligt i bild.
 • Ha en lugn bakgrund utan fönster och sitt helst i ett enskilt rum eller del av ett rum.
 • Koppla upp dig senast 15 minuter före utsatt tid via utskickad länk så att aktiviteten kan starta i rätt tid.
 • Använd headset/hörlurar med mikrofon.
 • Klicka på blå knapp “Join with computer audio”.
 • Testa ljudet genom att klicka på pilen till höger om mikrofonsymbolen och välj ”Test Speaker & Microphone”.
 • ”Muta” din egen mikrofon när du inte behöver prata.
 • Aktivera kamera via ikonen nere till vänster i bild.

Du kan ladda ner Zoom-appen via Zoom Video Communications webbplats.

Detta event är kostnadsfritt för deltagare genom medfinansiering av Europeiska Socialfonden.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan