Svetsteknik TIG-svetsning

11 april 2024 - 18 april 2024 8:30 - 16:30 Epic Center Växjö

Välkommen till Svetsteknik - metod TIG-svetsning som ger dig möjligheten att under 2 heldagar vidareutveckla dina kunskaper inom TIG-svetsning.

Utbildningen genomförs i Växjö 11 april och 18 april och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland+.
Anmäl dig idag, dock senast 29 mars.

Kursmål/Syfte

Kursen ger dig påbyggande kunskaper inom TIG-Svetsning och dess karaktäristika, möjligheter och begränsningar, genom både teoretisk och praktisk undervisning. Utbildaren utgår från lärmetoden som genomförs inom IW (International Welder).

Vill deltagaren gå vidare mot examinering för IW-diplom kan detta erbjudas separat efter genomgången utbildning (dock ej inom projektet).

Målgrupp

För dig som idag arbetar med svetsning, oavsett svetsmetod och vill bygga på dina kunskaper och färdigheter inom TIG-svetsning.

Ditt företag ska ingå i projektet Kompetensutveckling Småland+.

Datum och plats

11 april och 18 april

Klockan 8.30 -16.30

Plats: Epic Innovation &Technology Center, Georg Lückligs väg 1, 352 56 Växjö.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 29 mars.
Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

De praktiska momenten i kursen följer IIW:s riktlinjer för Internationell Svetsare IW. Beroende på förkunskaper kan undervisningen ske på käl-, plåt- eller rörnivå i varierande svetslägen. Varje IW modul avslutas med 2:a parts svetsarprövning enligt ISO 9606. Det finns möjlighet att svetsa olegerat och rostfritt stål.

ST.1 Utrustningens uppbyggnad och underhåll (3 tim)

Mål:

Kunna grunderna för en strömkälla för TIG-svetsning och inverkan av typiska TIG-svetsparametrar på svetsens slutliga kvalitet.

Omfattning:

 • Växelströmstransformatorn: lindningar, kärna, temperaturstegring och styrning
 • Primär- och sekundärkretsar, säkring av nätet
 • Reglering av svetsströmmen, instrument som ska användas och validering av mätinstrument
 • Likriktare
 • Hjälpmedel för att tända bågen
 • Anordningar för återledning, kablar, svetspistoler
 • Underhåll av utrustning: kablars och kopplingars tillstånd, kontaktytors och komponenters renhet, gastillförsel och kontroll av denna
 • Kontroll för säker funktion
 • Slipning av TIG-elektroder
 • Diskontinuiteter och formavvikelser i svetsar speciellt för TIG-svetsning

Förväntat resultat:

1.Beskriva grunderna för en strömkälla för TIG-svetsning.
2.Känna till transformator, brännare, återledare och HFgenerator för tändspänning.
3.Känna till tomgångsspänning (OVC), växelström, likström och högfrekvens.
4.Beskriva hur man slipar en TIG-elektrod.
5.Känna till de vanligaste diskontinuiteterna och formavvikelserna för TIG-svetsning.

 

ST.2 TIG-elektroder och tillsatsmaterial för svetsning (1 tim)

Mål:

Ha grundläggande kunskaper om TIG-elektroder och de speciella tillsatsmaterial som används vid TIG-­svetsning.

Omfattning:

 • Indelning av TIG-elektroder (SS-ISO 6848)
 • Indelning av svetsstavar eller trådar som används vid TIG-svetsning
 • Indelning av skyddsgaser och rotgaser (ISO 14175/EN 439)
 • Dimensioner på stavar eller tråd som används

Förväntat resultat:

1.Kunna kontrollera det rätta valet av TIG-elektrod, svetsstav eller tråd och skyddsgas för ett bestämt arbete (t.ex. enligt tillämplig WPS).

 

ST.3 Hälsa och säkerhet (1 tim)

Mål:

Ha grundläggande kunskaper om de särskilda säkerhetsåtgärderna som behövs vid TIG-svetsning.

Omfattning:

 • Slipning och hantering av TIG-elektroder
 • Rätt användning av rotgaser

Förväntat resultat:

1.Kunna hur man skyddar svetsaren mot möjliga risker vid TIG-svetsning.

Deltagaren behöver tidigare erfarenhet av att arbeta med svetsning, oavsett svetsmetod.

Minst 6 upp till max 9 deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Stefan Bolin, Epic Innovation & Technology Center

Kostnadsfritt för företag i projektet Kompetensutveckling Småland+.

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar. Denna avgift är 2000 SEK.

Alla priser är exklusive moms.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Anmälan till Svetsteknik TIG-svetsning 11 och 18 april

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan