Strategiskt ledarskap - Fullbokad!

15 april 2024 - 25 april 2024 13:00 - 17:00 Gummifabriken Värnamo, sal 114

Välkommen till strategiskt ledarskap, en utbildning som vänder sig till dig som chef i företagsledande befattning. Utbildningen inleds med en digital introduktion 15 april, och genomförs därefter i Värnamo 25 april. Den är del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland+.

Kursmål/Syfte

Kursen syftar till att utveckla strategiskt ledarskap. Verktyget ”Everything DISC Work of Leaders” används och är ett bra verktyg för att analysera strategiskt ledarskap. Du får en värdefull analys av din personliga ledarstil där dina styrkor och utvecklingsområden inom strategiskt ledarskap framgår.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer i företagsledande befattning som utövar strategiskt ledarskap och som sannolikt leder andra chefer.

Datum och plats

Introduktion
15 april klockan 13.00 genomförs online via Teams.

Heldag utbildning
25 april klockan 09.00-16.00 genomförs i sal 114 i Gummifabriken, Värnamo.
Information hur du ansluter får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan.

Anmälan

Sista anmälan 8 april.
Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

 • Under utbildningen kommer du få tips och idéer för hur du kan utveckla ditt strategiska ledarskap genom ökade kunskaper och personliga insikter om:
  • Transformerande ledarskap – Att vara en förebild
  • Grunderna i de olika beteendestilarna enligt DiSC-modellen med fokus på kommunikation.
  • Strategiskt ledarskap; Vision – Uppslutning - Genomförande
   •  Vision
    • Vad är en vision och vad är viktigt vid framtagande av vision?
    • Vilket ledarskap är det mest optimala vid visionsarbete?
    • Dina styrkor och utvecklingsområden som ledare vid visionsarbete
   • Uppslutning
    • Hur skapas motivation, engagemang och uppslutning för visioner/mål
    • Vilket ledarskap är det mest optimala för att skapa uppslutning och engagemang? Dina styrkor och utvecklingsområden som ledare för att skapa uppslutning?
   • Genomförande
    • Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med genomförande av strategi/mål?
    • Vilket ledarskap är det mest optimala för att lyckas med genomförande?
    • Dina styrkor och utvecklingsområden som ledare vid genomförande?
  Utbildningen omfattar en digital introduktionsträff samt en utbildningsträff på 6 timmar. Mellan introduktion och utbildningsträffen genomför du som deltagare analysen; DiSC Work of Leaders

Utbildningen vänder sig till dig som är chef i företagsledande befattning som utövar strategiskt ledarskap och leder andra chefer.

Minst 10 upp till max 15 deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Christer Johansson, Stella AB.

Kostnadsfritt för företag i projektet Kompetensutveckling Småland+.

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan aktivitetens starttid. Denna avgift är 1000 kronor exklusive moms

Fika ingår i utbildningen.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Anmälan till Strategiskt ledarskap den 15/4 och 25/4

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan