Tack för din anmälan

Din anmälan har registrerats till Projektledning och ledarskap den 22-23 april och 2 maj

Det har även skickats en bekräftelse till e-postadressen som du angav vid anmälan.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.