Långsiktigt strategiarbete

27 februari 2024 - 14 mars 2024 9:00 - 16:00 Campus Värnamo, sal 111

Välkommen till Långsiktigt strategiarbete, en utbildning för dig som är med i en ledningsgrupp eller medarbetare som har en inverkan på företagets strategiutformning. Utbildningen genomförs i Värnamo den 27 februari samt 13-14 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland+. Anmäl dig idag, dock senast 20 februari.

Kursmål/Syfte

Syftet med kursen är att bygga förståelse för affärsutveckling och verksamhetsstyrning. Målet är att ge dig som deltagarna de nödvändiga verktygen och kunskapen för att effektivt driva och styra en verksamhet mot en hållbar framgång och tillväxt. Genom teori, praktiska övningar och gruppdiskussioner kommer du att få praktiska färdigheter som kan tillämpas i ditt egna professionella sammanhang.

Målgrupp

Ledningsgrupp eller medarbetare som har en inverkan på företagets strategiutformning från företag i projektet Kompetensutveckling Småland+. Vi rekommenderar att två eller fler från samma företag går utbildningen för bäst effekt.

Datum och plats

27 februari samt 13-14 mars klockan 9.00-16.00, på plan ett i sal 111 i Gummifabriken, Värnamo.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 20 februari.
Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

Skapa en hållbar affärsutveckling

 • Vi börjar med att undersöka vikten av en stark vision och tydlig mission för ett hållbart företagande.
 • Förståelse för hållbarhets dimensioner.
 • Identifiera hållbara möjligheter och utmaningar som kan påverka företagets framgång med hjälp av olika analysverktyg.
 • Deltagarna kommer att lära sig hur man sätter hållbara mål som kan fungera som riktmärken för framgång och fokusera verksamheten mot önskade resultat.

Processer

 • Deltagarna kommer att lära sig hur man identifierar och kartlägger olika processer inom organisationen.
 • Diskutera hur man kan implementera och underhålla ett levande ledningssystem
 • Lära sig hur man kopplar de identifierade processerna till företagets övergripande mål.

Verksamhetsstyrning

 • Vi går igenom olika styrningsmetoder och tekniker som hjälper ledningsgruppen att övervaka och mäta företagets prestationer på ett hållbart sätt.
 • Ledningsgruppens roll och ansvar.
 • Vikten av ett medvetet ledarskap, vilket innebär att vara medveten om sina egna ledarskapsstilar och hur de påverkar organisationen.
 • Hur kan ledarskapet skapa en positiv och engagerande arbetsmiljö för teamen.

Inga särskila förkunskaper krävs.

Minst 10 upp till max 20 deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Marie Sannes, utbildare och författare Polymercentrum Sverige AB

Kostnadsfritt för företag i projektet Kompetensutveckling Småland+.

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan aktivitetens starttid. Denna avgift är 1000 kronor exklusive moms.

Fika ingår. Lunch löser var och en på egen hand.

Alla priser är exklusive moms.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan