Utbildningsatsningen Coronatider avslutad

Symbolfoto i förstoring över ett virus.

Den behovsstyrda kostnadsfria utbildningssatsningen Coronatider är avslutad och vi kan konstatera att deltagarna är nöjda och det blev mycket mer genomfört än vad vi vågade hoppas på. Här kan du läsa mer om satsningen.

Campus Värnamo genomförde utbildningssatningen under maj 2020-mars 2021, med finansiering av Värnamo kommun, Business Gnosjöregionen AB och Region Jönköpings län. Inledningsvis riktade den sig till företagen i Gnosjöregionen och från oktober 2020 till alla företag i Jönköpings län. Mer parten av aktivitetena genomfördes via distans.

Läs mer om Coronatider på sidan Coronatider - lyckad utbildningssatsning här på Campus Värnamos webbbplats.

  • Antal genomföra utbildningar: 132 utbildningar
  • Antal inställda utbildningar: 0 stycken
  • Antal deltagare: 1439 deltagare
  • Antal deltagande företag: 174 företag

Sammanställning av deltagarnas utvärdering. Antal procent som satt tre eller fyra på en fyragradig skala.

  • Andel som är ”nöjda med dagen som helhet”: 99% (mål 97%)
  • Andel som anser att utbildningen är ”väl använd tid”: 99% (mål 97%)
  • Andel som anser att kunskapen från utbildningen ger ”nytta i arbetet”: 97% (mål 97%)

Frågor besvaras av

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Skriv ut sidan