Vattennivån i Lagan

Grafen visar inmätt vattenstånd i Lagan under ett års tid. (Mätvärdena har inte genomgått valitetsgranskning.) Diagrammet uppdateras normalt var fjortonde dag. Skulle högflöde inträffa läggs aktuella nivåer för Lagan ut på denna sida två gånger per dygn, kl 8 respektive kl 16.

Inmätt vattenstånd i Lagan

Efter snösmältning och regn i nyårshelgen började Lagan stiga. Toppnoteringen +145,65 nåddes den 5 januari. Lagan hade då på knappt två veckor stigit med 85 cm. I mitten av januari Lagans nivå återgått till normala nivåer för säsongen. 

Slutet på januari var nederbördsrik och Lagan började åter stiga. Kulmen nåddes den 2 februari med +145,74. I slutet av februari hade Lagans nivå återgått till normala nivåer för säsongen.  

Skulle vattennivån i Lagan åter stiga kommer vi att lägga ut Lagans aktuella nivåer kl00, kl08, kl12 och kl16.   

Lagan är nyckfull

Lagans avrinningsområde är nederbördsrikt. I västra och södra delarna kan det falla 900-1000 mm regn per år. Eftersom det inte finns några stora sjöar eller utjämnande magasin uppströms Värnamo som dämpar kraftiga flöden kan Lagan snabbt stiga. I normala fall är förloppet långsamt. Eftersom Lagans lutning genom och nedströms Värnamo är marginell, bara 0,35 ‰, kan en kraftig vårflod eller ihållande regn ge problem med höga flöden och högt vattenstånd i Lagan och i värsta fall kan vatten tränga in i fastigheter som ligger i rikskområden.

Mellan Åbron och Gröna bron sker kontinuerliga mätningar av vattenståndet i Lagan. Nivån kan relateras till 

  • normalt lågvattenstånd: +143,5
  • medelvattenstånd: +144,1
  • maxnivå juli 2004: +147,1  

Bilden nedan visar hur vattenståndet i Lagan har varierat de senaste fem åren. Vid två tillfällen sedan januari 2010 har Lagan nått +145,8, i samband med vårflod i april 2010 och efter ihållande januariregn 2012. Andra toppar har under aktuell period inträffat efter längre regnperioder samt vid snösmältning. 

Lagans nivå under fem år

Granskad 2018-02-21
av Birgitta Andersson