Ny VA-plan

Vi behöver en långsiktig planering för kommunens vatten- och avloppsförsörjning. På så sätt kan vi använda resurserna på bästa sätt.

VA-plan

Vi arbetar med att ta fram en plan för vatten och avloppsförsörjningen i kommunen. VA-verksamheten är en viktig infrastruktur och service för våra invånare, verksamheter och företag. Vi har som mål med kommunens vatten- och avloppsförsörjning att säkerställa ett rent och friskt vatten idag och i framtiden.

Planen har delats in i fyra delar:

  • VA-plan
  • VA-översikt
  • VA-dagvattenhantering
  • VA-strategi

VA-översikt

VA-översikten beskriver hur kommunens VA-försörjning ser ut idag. Den ger också en bild av hur den kommer att behöva utvecklas. Översikten ska även fungera som ett underlag för vidare planering av vatten och avlopp.

VA-översikt

VA-översiktPDF

Filen är stor: 3,89 MB

VA-dagvattenhantering

VA-dagvattenhantering är en del av planen som beskriver dagvattenfrågan för kommunen. Vi vill att den ska fungera som en handbok för vårt arbete med dagvattenhantering. Den ska också fungera som kommunens plan och strategi för dagvatten. Dagvattenfrågan skiljer sig något från kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Därför har den utformats som en separat del av planen.

VA-Dagvattenhantering

VA-dagvattenhanteringPDF

Filen är stor: 2,23 MB

VA- Strategi

I VA-strategi redovisar vi kommunens hållning till VA-försörjningen, där vårt ställningstagande för dagvattenhanteringen är en betydelsefull del. I strategin beskriver vi en övergripande strategi och vilka långsiktiga beslut som vi behöver ta för att utveckla VA-försörjningen för hela kommunen.

 

Vad händer nu?

Förslaget har behandlats i kommunens förvaltningar. Vi kommer nu att skicka ut en remiss till andra kommuner, myndigheter och företag som vi tror vill ta del av planen. Efter att de har fått möjlighet att tycka till om den ändrade planen, kommer den att behandlas i kommunstyrelsen, för att anta beslutet i kommunfullmäktige. Planen beräknas kunna antas till hösten 2018.

Granskad 2018-04-03
av Atena Ahmadi