Pålslunds reningsverk

Ungefär fem kilometer väster om Värnamo centralort, strax intill Stomsjö avfallsanläggning ligger Värnamos nya reningsverk, Pålslund. Det stod klart 2015 och är en modern anläggning byggd för att biologiskt kunna reducera fosfor och kväve.

 

I slutet av april 2013 påbörjades markarbetena för det nya avloppsreningsverket och våren 2015 var det klart. I augusti 2015 togs Pålslunds reningsverk i drift.

Det nya reningsverket tar emot avloppsvatten från Värnamo stad, Hörle, Åminne, Tånnö och Hånger samt bebyggelsen utmed Vidöstern. I framtiden kommer även Kärda, Forsheda och Bredaryd att anslutas.

Avloppsreningsverket är dimensionerat för 31 000 pe. Förkortningen pe står för personekvivalenter och är ett föroreningsmått som används när man ska beräkna tillförseln av föroreningar till avloppsnätet. Förenklat är det den föroreningsmängd en person släpper ut till avloppet under ett dygn.

Pålslund är byggt för att biologiskt kunna reducera fosfor och kväve, vilket minimerar kemikalieförbrukningen i processen. Gasproduktion kommer att ske genom rötning av slammet.

Granskad 2016-12-21
av Birgitta Andersson