Urinsorterande toalett

Med urinsorterande toalett menas en toalett där urin och avföring går till skilda behållare direkt från toalettstolen. Meningen är att man sedan ska använda urinen som gödningsämne efter att den har blandats ut med vatten. Urinsorterande toaletter finns både med och utan vattenspolning. Avföringen (och toalettpappret) kan komposteras och användas som jordförbättringsmedel om man har en toalett utan vattenspolning eller, om man har vattenspolande toalett, ledas till en vanlig slamavskiljare och efterföljande infiltration.

Utspädd urin är ett bra gödningsämne eftersom det innehåller höga halter av kväve och även en betydande halt kalium och en del fosfor. Kan man i större skala ta tillvara näringsämnena i urin så betyder det att man kan minska på användningen av konstgödsel inom lantbruket.

I högerspalten hittar du information om små avloppsanläggningar, där hittar du även de blanketter som behövs vid ansökan/anmälan.

Granskad 2018-01-02
av Anita Andersson