Infiltration

En infiltrationsanläggning är det vanligaste sättet att rena avloppsvatten från ett enskilt hushåll.

Hur funkar det?

Avloppsvattnet från huset skiljs från slam, till exempel i en trekammarbrunn. Sen leds vattnet till själva infiltrationsdelen. Den består vanligen av en fördelningsbrunn följd av två eller flera spridningsledningar som leder ut avloppsvattnet i marken där det renas.

Vad behöver man för tillstånd?

För att anlägga en infiltrationsanläggning krävs tillstånd/anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

I broschyren Information om små avloppsanläggningarPDF kan du läsa mer om hur du ska göra om du vill anlägga en infiltrationsanläggning.

Granskad 2018-01-02
av Anita Andersson