Vattenskyddsområden

Runt våra vattentäkter finns det skyddsområden för att säkra tillgång och kvalitet på vattnet. I skyddsområdena finns det regler och restriktioner för bland annat schaktning, hantering av kemikalier och installation av värmepumpar.

Skyddsområden i Värnamo kommun

I de lokala hälsoskyddsföreskrifternaPDF står vilka regler som gäller för bland annat avlopp, eldning, djurhållning, gödsel, värmepump och tomgångskörning. 

Under Mer information hittar du kartor över alla kommunens skyddsområden samt föreskrifter för varje ort. Där kan du läsa mer om vilka regler och begränsningar som gäller.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

Granskad 2017-05-30
av Ingela Zander

Skriv ut