Värnamo som Fairtrade city

Den 3 mars 2016 diplomerades Värnamo som en Fairtrade City. Det innebär att kommunen har valt att aktivt arbeta efter Fairtrade Sveriges kriterier och krav på rättvis handel enligt ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete i kommunen och att det erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringar och arbetsplatser.

För att öka kunskapen och engagemanget för rättvis handel och etisk konsumtion i Värnamo finns en styrgrupp med representanter från näringsliv, föreningsliv och kommun.

 

Värnamos övergripande målsättning är att:

  • 100% av det kaffe och bananer som inhandlas av Värnamo kommun ska kunna påvisas följa principerna för ILO:s konventioner 2016
  • antalet certifierade artiklar som följer dessa krav ska öka succsessivt
  • andelen inköpta artiklar som följer dessa krav ska öka succesivt
  • inköp av kakao som följer dessa krav ska öka från 0% 2015 till 10% 2017
  • anställda i Värnamo kommun vet om vad det innebär att ställa krav enligt  principerna för rättvis handel enligt ILO:s konventioner, och följer dessa riktlinjer vid inköp

 

Har du frågor eller ideér? Kanske du själv vill engagera dig i Värnamos arbete med Fairtrade? Hör gärna av dig till oss.


Granskad 2018-02-19
av Martina Palm